Nå blir det fart i planene om miljøgate i Olav Tryggvasons gate

Midtbyen: Venstres Jon Gunnes er utålmodig og krever at Trondheim kommune setter fart i planene om bilfri miljøgate i Olav Tryggvasons gate. Forslaget fikk stort flertall i bystyret.

-Da Nordre avlastningsvei ble vedtatt, og mye av trafikken ble lagt til Strindheimtunellen, var det en forutsetning at Olav Tryggvasonsgate skulle bli omregulert til bilfri miljøgate, men ingenting har skjedd. Nå synes vi det var på tide å minne om dette vedtaket, sier Jon Gunnes.

Ved sist bystyremøte var Miljøpakken oppe til evaluering og i den forbindelse ble det fra Jon Gunnes (V) lagt frem et forslag om at det snart må skje en omregulering av Olav Tryggvasons gate. Med 63 stemmer for og fire stemmer imot, ble det stort flertall for forslaget.

Trondheim24 tok en runde på byen for å høre hva trondhjemmerne selv mener om saken.

Hos Dromedar Moxness på hjørnet av Olav Tryggvasons gate og Søndre gate er det hektisk aktivitet bak kaffemaskina.

Hos Dromedar Moxness er de positive til miljøgate i Olav Tryggvasons gate. – Vi ser fram til mer trafikk av folk fremfor biler, og at vi kan ta i bruk fortauene utenfor her i mye større grad, sier barista Thorleif Vincent Selberg.

Kafèmedarbeider og barista Thorleif Vincent Selberg har tro på at bilfrie gater vil gi enda flere kunder.

–Det blir mer folk i gatene og en større strøm av folk framfor trafikk, jeg ser bare positivt på det, sier Thorleif.

Han håper at en bilfri miljøgate midt i byen kan bidra til at det blir en stille og mer avslappet gate å ferdes i, og viser til erfaringer fra Thomas Angells gate som ligger en gate lenger opp.

–Her skjedde det positive endringer fordi det oppleves mer avslappende å gå i gater med lite eller ingen biltrafikk, sier Selberg.

Nå håper han at miljøgate i Olav Tryggvasons gate vil gi nytt liv til kaféens planer om å ha flere benker og bord på utsiden når våren og sommeren kommer.

Triveligere midtby
Kafègjestene og venninnnene Solveig Dahle Stoltz og Betty Nilsen nyter en kaffekopp på et av hjørnebordene på Dromedar Moxness denne formiddagen.

Venninnene Solveig Dahle Stoltz og Betty Nilsen synes det høres positivt ut med bilfri miljøgate i Olav Tryggvasonsgate.

De tror bestemt det vil slå positivt ut for handelen i Midtbyen at det blir færre biler.

–Det er mye triveligere å tusle rundt i byen når bilene forsvinner, men det er jo et tankekors at det blir mer trafikk i Fjordgata da, sier Solveig.

Hun jobber hos Nøstebarn som nettopp er lokalisert i Fjordgata og gjør seg naturlig nok noen tanker om hvordan det nye trafikkbildet vil se ut når omreguleringen av Olav Tryggvasons gate blir igangsatt.

– Miljøgater er riktig vei å gå i forhold til bruken av Midtbyen, det er bedre å utbedre kollektivtilbudet ennå legge til rette for privat bilkjøring, det er jo vanskelig nok å parkere med den situasjonen som er idag, sier Betty.

Bare en tilvenning
Litt lenge ned i Olav Tryggvasons gate får vi av en prat med butikkmedarbeiderne hos Gullsmed Dahlsveen, som ligger på hjørnet ut mot Nordre Gate.

–Ingenting er koseligere enn en ren og trivelig by, sier daglig leder Jeanette Strømmen.

Hos Gullsmed Dahlsveen i Olav Tryggvasons gate ser de frem til at det skal bli miljøgate i Olav Tryggvasonsgate. – Ingenting er hyggeligere enn en ren og koselig by! Fra venstre: Marte Wahl, Anette Solbraa-Bay, Hilde Lyså og Jeanette Strømmen (daglig leder) foran.

Mange av deres kunder kommer idag med bil, men både Strømmen og hennes kolleger tror at folk generelt sett er tilpasningsdyktige.

–Vi har selv kuttet ut bilen helt og det handler jo egentlig bare om tilvenning, sier butikkmedarbeider Anette Solbraa-Bay hos Dahlsveen.

Ingen p-kjeller
Det har også i flere år vært diskutert hvorvidt det skal bygges parkeringskjeller under den samme gata, men nå er også dette skrinlagt.

Med større miljøsatsing i Trondheim kommune den siste tiden, og ønske om flere sykkeltiltak og miljøgater flere steder i byen, ønsker nå Gunnes og hans parti en fortgang i saken om å lage gjøre en av de største sentrumsgatene bilfritt.

Per Gunnar Hybertsen er drosjesjåfør i NorgesTaxi.

Drosjesjåfør Per Gunnar Hybertsen i NorgesTaxi står utenfor Egon i Søndre. Heller ikke han kan si noe negativt om at det blir miljøgate og mindre trafikk, men han understreker at han håper det legges til rette for at drosjene kan komme fram.

– Det er mange legesenter i Olav Tryggvasonsgate og vi kjører ofte passasjerer hit, det vil bli upraktisk og et dårligere tilbud hvis vi ikke kommer fram, mener han.