Forestillingen «Man er først og fremst menneske – et vitnesbyrd» er en dokumentarforestilling som speiler refleksjoner i møtet med tre informanter som ble utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene. Det er en forestilling om hemmeligheter som ikke lengre er hemmelige, og menneskene som ble berørt. Forestillingen er resultat av et samarbeid mellom Kaspersen produksjoner og Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO).

Regissør Aimée Kaspersen forteller at den viser senvirkninger etter seksuelle overgrep og tanker om psykisk helse.

– Forestillingen viser helt vanlige mennesker som har hatt ulike møter med både politi, helsevesen og rettsstaten Norge. Den viser tall og statistikk om overgrep – men viktigst av alt, den viser noen av individene bak tallene – for hvem er egentlig de? Jo – de er nettopp først og fremst mennesker

Nyskapende

Med stykket håper Kaspersen og LMSO å åpne for en dialog som på sikt kan bevisstgjøre folk i det daglige og ufarliggjøre overgrep som tema. Dette gjøres gjennom foredrag, dokumentarteater og i ettersnakk hvor publikum kan delta.

Teater har et unikt potensiale i formidling av erfaringer og fakta. I samarbeid med LMSO som fagorganisasjon, mener Kaspersen de belyser tematikken på en nyskapende måte.

– Vi håper å med teaterforestillingen åpne for en dialog som på sikt kan bevisstgjøre folk i det daglige – og ufarliggjøre overgrep som tema. Målet er et samfunn som er bedre rustet til å se og forebygge seksuelle overgrep, men også bidra til et samfunn som møter overgrepsutsatte som det de er: først og fremst mennesker.

Det har også vært gjennomført egne fagdager på dagtid tilknyttet forestillingen. Foredraget på fagdagen gir innblikk i overgrepsproblematikken og hvordan man i arbeid med barn og unge kan være trygge voksne som ser. Deretter spilles dokumentarforestillingen «Man er først og fremstmenneske – et vitnesbyrd».

Fagdagen avsluttes med ettersnakk hvor tilknyttede fagfolk og kunstnere i prosjektet deltar. Målgruppene er faggrupper som arbeider med overgrepsutsatte, faggrupper som arbeider med barn og unge voksne, studenter ved universitet og høgskoler og allmenheten.

Målene med fagdagen er forebygging av seksuelle overgrep, kompetanseheving i helse- og
undervisningssektor, og blant studenter, stor grad av samarbeid mellom fagpersonell og
erfaringsformidlere i prosjektet, og å gjøre samfunnet tryggere i samtale og samhandling om
overgrepstematikken.

Informanter

— LMSO har bidratt med informanter i forkant av dette stykket, og fagrepresentanter derfra har vært involvert i hele prosessen. Informantene har kommet fra hele landet, forteller Elin Skjeltorp, daglig leder i LMSO.

— Forestillingen belyser et område de fleste ikke ser, og den gir etter vår oppfatning et helt spesielt og unikt innblikk i det komplekse ved et liv som overgrepsutsatt. Å formidle erfaringer og kunnskap om konsekvensene av overgrep på en slik arena er relativt nytt, og det gir helt nye dimensjoner i opplevelsen – og dermed også forståelsen – av problematikken. LMSO ønsker å anerkjenne kunst og kultur som en unik og kompetent arena for formidling av kunnskap, i tillegg til at kunst og kultur også med stor fordel brukes av mange tidligere utsatte i bearbeidelsesprosessen, sier Skjeltorp.

Hun forteller at stykket passer både ungdom og voksne.

Forestillingen har vært på turne i november. Til nå har forestillingen vært i Kristiansund, Bergen, Sola, Kristiansand, Telemark, Tønsberg, Oslo og Otta.

Onsdag 27.11 er turen kommet Trondheim hvor den har sitt siste stopp.

Billetter kan bestilles her

Sponsede saker: 

– Trondheimsfjorden er helt fantastisk å utforske under vann

-Man skal ikke veldig langt ut for å finne både fly og båtvrak fra andre verdenskrig på havbunnen.

Denne restauranten bruker et helt spesielt ribbekjøtt som tar julematen til et nytt nivå

Hampshire-gris er en amerikansk griserase som ikke er særlig vanlig i Norge. – Mindre fett og mer marmorert enn vanlig gris.

Fariba (40) sov i bilen, i dag har hun 20 ansatte og omsetter for millioner

I starten hendte det flere ganger at jeg sov i bilen mellom jobbene. Det var liksom bortkastet å dra hjem og legge seg for natta.