Kunst, konserter og foredrag under samenes egen Pride

Kultur: - Rettigheter for lhbtis+ personer verken var eller er en selvfølge, og dette gjelder også i det samiske samfunnet. Derfor arrangerer vi Saepmie Pride», forteller to av deltagerne i årets arrangementskomite, Dávvet Bruun-Solbakk og Elisabeth Stubberud.

Foto: Andreas Leonardsen

For torsdag braker nemlig årets Saepmie Pride løs! Dette er et eget arrangement som går parallelt med Trondheim Pride, fra torsdag 12. september til søndag 15. september og det er den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh som står bak arrangementet i samarbeid med blant annet Trondheim Pride.

Sjekk programmet her

Norsk, svensk, finsk

Pressekontakt Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell forteller om noen av årets arrangementer:

– I år har vi et variert program med både kunstinnslag, konserter, panelsamtaler, foredrag og seminarer. Blant annet vil Sannhetskommisjonen delta v/Anne Kalstad Mikkelsen. Det vil bli snakket om arbeidet til kommisjonen og viktigheten av den, i tillegg vil det avslutningsvis bli snakket om fornorskningspolitikkens konsekvenser for kjønn og seksualitet i samiske samfunn. Et seminar vi har, vil ta for seg duedtie (samisk håndverk) og hvorvidt den nedarvede tradisjonelle kunnskapen kan brukes til å reorientere tankesett og perspektiver i fra det pre-koloniserte Saepmie, og dermed inkludere kjønns – og seksualitetsmangfold og virke helbredende. Det vil også bli mulighet til å se Timimie og Rønn gjøre Queersaemien poesi.

Saepmie Pride rullerer mellom norsk, svensk og finsk side av Saepmie, og har vært arrangert årlig siden 2014. Det er nå første gang det blir arrangert i sørsamisk område på norsk side. Arrangementet kan derfor sies å spille en viktig del i den pågående samiske revitaliseringen vi ser i sørsamisk område, med Tråante/Trondheim som et sentralt sted i denne revitaliseringen. Saepmie Pride og Noereh samarbeider også med Samisk Arena Tråante om et av arrangementene.

Starter organisasjon

Lifjell selv er en aktiv deltaker under Saepmi pride:

– Jeg skal delta i samtale om seksualitetsundervisning på samisk (i regi av sex og politikk), en samtale sammen med Salam (skeiv muslimsk org) om rasisme, holde appell på paradedagen og gjøre en joik med DJ iDJa. På lørdag deltar jeg i en samtale om å være skeiv sørsame som også vil inkludere arealkonflikter som er særlig pressende i sørsamiske områder. Til slutt vil vi ha et oppstartsmøte for en felles skeiv samisk organisasjon (på tvers av grenser)!

På spørsmål om han har noen personlige favorittarrangement fra programmet svarer han:

– Queersamisk duedtie, beyond binary, oppstartsmøtet og ikke minst paraden og konsertene!

Årets arrangementskomite består av Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, Dávvet Bruun-Solbakk, Elisabeth Stubberud, Elen Ravna og Ronja Vaara. De gleder seg stort til festivalen, og ønsker skeive samer så vel som andre interesserte velkommen på festivalen.

PS. (Lhbtis+ står for lesbiske, homofile, bifile, trans*, interkjønnpersoner, skeive og andre som definerer seg utenfor hetero- og cis-normen.)