Frykter «the end» for drama og teater på NTNU

Kultur: Bachelorprogrammet for drama og teater ved NTNU, sammen med de andre bachelorprogrammet ved Institutt for kunst- og medievitenskap, har fått pålegg om å redusere med 15 fagspesifikke studiepoeng med virkning fra neste høst.

Samtidig har fire ansatte ved instituttet en såkalt «naturlig avgang» i nærmeste fremtid. De skal gå av med pensjon, men foreløpig ligger det ingen garantier for at disse stillingene vil bli besatt ved avgang.

Både ansatte og studenter hevder overfor trondheim24 at dette vil ha store konsekvenser for arbeidsflyt, rekruttering og studiemiljø.

– Drama og teaterutdanningen på NTNU er særdeles viktig for rekrutteringen av bransjen i regionen, og sørger for høy kvalitet” sier leder i Propellen Teater Aimee Kaspersen.

Mange pensjoneres

– Årsaken til at det ikke er helt klart hvem som blir erstattet av de mange som pensjoneres i tiden fremover er at det Humanistiske fakultets strategiske personalplan ikke er vedtatt enda. Mens fakultetet tidligere løpende ga tilsagn om erstatninger etter hvert som medarbeidere gikk av med pensjon, har fakultetet nå innført et system med en toårig plan for erstatninger. Av ulike årsaker er denne planen bitt noe forsinket, men fakultetet håper å få planen vedtatt i et fakultetsstyremøte i desember. Da vil det bli klart hvilke stillinger som blir erstattet når vi opplever naturlig avgang over de neste to årene, sier Jon Raundalen, Instituttleder for Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM).

– Fakultetet har varslet at antallet stillinger ved fakultetet som helhet skal ned for å gjøre driften mer økonomisk bærekraftig og i tråd med Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell. Disse innsparingene vil imidlertid fordeles på alle fakultetets institutt og program. Det er ikke slik at ingen vil bli erstattet på Drama og teater, men det er heller ikke sikkert at alle stillingene de har i dag vil bli erstattet. Svaret vet vi først sikkert når strategisk personalplan for 2020-2021 er forhandlet frem og endelig vedtatt av fakultetsstyret i desember, fortsetter Raudalen.

Studentene er bekymret

Programtillitsvalgte ved Drama og Teater, IKM, NTNU Tommy Jee Nilsen Westermann og Helene Kragh Fosse ønsker garantier for at det ikke nedbemmannes kraftig ved IKM.

-Vi har i denne prosessen også funnet ut at endringer som dette ikke bare gjelder oss, men også de andre studiene på IKM (Institutt for Kunst og Medievitenskap) vil utsettes for de samme «små endringene». Legg merke til at dette bare skjer ved vårt institutt! Ved andre institutt har de derimot ingen problemer med å lyse ut seks-sju faste stillinger medprofessorer. Igjen blir kunsten tråkket på, og vi føler at viktigheten som finnes innenfor kunst og kultur blir oversett fullstendig gang på gang på gang. Vi som studenter, og kunstinteresserte, fortviler!

Westermann og Fosse fortsetter:

– Vi mener at måten Humanistisk Fakultet arbeider på strider mot all moral, og ikke minst verdiene de selv mener de står for. Fakultetet hevder at kunst og kultur er viktig, men ønsker allikevel å gjøre en allerede tynn Bachelor så utvannet at det er skammelig. En sammenslåing av fag og kutt i studiepoeng leder til at studenters timeplaner ikke blir mulig å overholde, noe som vil lede til at man i verste fall må bruke et semester ekstra på å få ferdig en tynnere bachelorgrad. Vi stiller også spørsmål til om ikke NTNU står til ansvar for å i det hele tatt gi utdanningen de har lovet sine studenter, og om de heller tenker at en bachelor for være nok. Endringene som gjøres blir omtalt som små og uproblematiske, men vi ser på denne «lille» handlingen som starten på noe katastrofalt for studentene.»

Det folk bekymrer seg mest for, er om dette er begynnelsen på en utfasing av Teatervitenskapstilbudet på NTNU. UiO vedtok sin utfasing av Teatervitenskap desember 2011, og det var en hard kamp for å beholde Teatervitenskap ved Universitetet i Bergen i 2018. I Bergen ble det seier, men ikke uten debatt og protester, og mange fra fag-, og scenemiljø ved NTNU og i Trondheim var aktive deltagere i kampen.

– Skal ikke legges ned

Instituttleder Jon Raundalen mener studentene og fagmiljøet ikke trenger å uroe seg:

– Jeg har fått forsikringer fra dekan Anne Kristine Børresen om at det ikke finnes noen plan om å legge ned Studieprogram for Drama og teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap, sier han.

PS: Fredag 18. Oktober på campus Dragvoll, auditorium D10 kl 16:15 inviteres studenter, ansatte og andre teaterinteresserte til et møte for å snakke om situasjonen.