Den samiske jubileumsuka som tyvstartet forrige helg, har satt sitt preg på byen gjennom hele den siste uka.

I helga er det fortsatt mulighet til å oppleve de mange konsertene, utstillingene og en rekke andre arrangementer i forbindelse med Tråante 2016.

Torgrim Halvari er fotograf og utstillingen «100 samiske portretter» viser portrettbilder tatt i den senere tid.
Prosjektet har til hensikt å vise hvor mangfoldig samisk kultur og identitet er i dag.

Her er oversikten over de mange utstillingene:

Gunnerusbiblioteket
Protokollen fra Samenes første landsmøtet i 1917 – den ekte protokollen (fredag)

NTNU Vitenskapsmuseet
Hvem eier historien?
Museet viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere.
Trommene hadde en viktig plass i samenes kultur. Men svært mange av dem ble dessverre beslaglagt av norske myndigheter og ødelagt på 1700-tallet. Vi vil presentere de spennende historiene som er knyttet til noen av de som er bevart. Ulike tolkninger og analyser gir ulike versjoner av historien.

Museet Erkebispegården
Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv
Den samiske gjenstandsamlingen på Norsk Folkemuseum i Oslo består av ulike kulturhistoriske gjenstander fra perioden 1862 til 1950-tallet fra hele Sápmi. I dag kan man glede seg over at en slik kulturhistorisk samling eksisterer, men historiens maktforhold er et bakteppe for hvordan samlingene ble skapt og hvordan de må betraktes.

Nordenfjelske Kunstindustrimuseum
Popup-utstillingen Ïhkkátis dávvierh – duedtie fra Sámij åhpadusguovdásj, Jokkmokk
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har invitert avgangselever fra Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk til å presentere sine arbeider i en pop-up utstilling. Duöjiie betyr samisk tradisjonshåndverk.
Utstillingen viser hvordan unge duöjjie-utøvere i dag jobber med å utvikle og tilpasse duöjjie til samtiden – med tradisjonene i grunnen. Et viktig prinsipp for samisk tradisjonshåndverk er at det skal ha funksjon som bruksforemål.

Ringve Musikkmuseum
Elleve samiske tidsbilder
30 samiske personer forteller om sine liv, viser sine virksomheter, kulturuttrykk og identiteter. De bor i fire land, tilhører ulike generasjoner og har ulike livssyn. De er i forskjellige livssituasjoner og har ulike yrker.

Olavshallen
Viser 4 utstillinger, fredag og lørdag
– Jielie saemien duedtie med 33 dyktige håndverkere
– Dialog i tid ved Riddo Duottar Museat
– 100 samiske portretter med Torgrim Halvari
– Mens landet forsvinner med Saemien Sijte, de har også eget butikkutsalg

Café Ni Muser
Båatsoe – sørsamisk reindrift – dokumentarfoto
Bente Haarstad har fulgt den sørsamiske reindriften som fotograf i over 15 år. Sørsamene er på en måte det usynlige folket. Fordi de har satt få spor etter seg i naturen, er få, og reindriften utøves gjerne i områder der få folk ferdes. Et av høydepunktene er kalvemerkingen om sommeren. Da bidrar hele familien, og mange reindriftsfamilier tilbringer uker på sommerboplassen.
Hovedtyngden av bildene er fra reindrift i Trøndelag.

Galleri Hanne
Nango/Lorås/Pedersen/Hætta – malerier
Galleri Hanne feirer i 2017 40-års jubileum for sitt galleri i Trondheim sentrum, og stiller i hele februar sine lokaler til rådighet for samiske billedkunstnere. Hun har god kjennskap til samiske billedkunstnere gjennom at Mattis Nango og Gerd Lorås har vært faste utstillere hos henne gjennom mange år. Nå gjester også Hilde Skancke Pedersen og Kennet Hætta galleriet.

Scandic Lerkendal
Synnøve Perssen – maleri

Sverresborg museum
Utstillingene Duedtie/Duodji/Duodje – samisk husflid og håndverk

Kraftbyen (Leirfossveien 5)
Àigematki – Tidsreise – Time Travel – samisk samtidskunst med 21 utøvere

Du finner flere kulturtilbud, opplevelser og arrangementer på festivalens egne sider.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre