Vil lovfeste nullvekstmål for byer som Trondheim

Klimakampen: Miljøpartiet De Grønne vil lovfeste et mål om at all vekst i persontransporten i de største byene skal skje med gange, sykkel og kollektivt.

Partiets stortingsrepresentant, Une Bastholm, sier til ABC Nyheter at det såkalte nullvekstmålet står på spill på grunn av regjeringens politikk.

– Venstre: Interessant

– I regjeringsplattformen åpner de for å «videreutvikle» nullvekstmålet. Fram til regjeringen fikk bompengepanikk trodde jeg ikke det betydde at de ville skrote hele nullvekstmålet og erstatte det med et klimamål, men det er tydelig at det er hva Frp ønsker, sier Bastholm.

Venstre kaller forslaget «interessant», og vil vurdere det når saken behandles i Stortinget, men stortingsrepresentant Guri Melby (V) tror ikke MDG kan ta det for gitt at alle de rødgrønne partiene i opposisjon på Stortinget vil støtte forslaget.

– Avstanden mellom Sp og MDG er vel så stor som mellom Frp og Venstre, hevder hun.

Melby avviser at bompengeavtalen mellom regjeringspartiene hemmer nullvekstmålet.