NTNUs byggeplaner i en av byens største grønne lunger i har i flere år skapt sterke reaksjoner med påfølgende demonstrasjoner og heftig aktivitet på Facebook.

Nå har Aksjonsgruppa for bevaring av Høyskoleparken mobilisert en mailkampanje før valget med det formål å få stemt inn politikerne som har flagget tydelig at det er imot utbygging i parken:

De riktige folkene

I en melding sendt ut til et 60-talls mennesker som tidligere har uttrykt støtte til «Aksjonsgruppa Bevar Høyskoleparken» inviteres det til stemmedugnad:

» Det er det kommende bystyret som skal avgjøre om det blir bygging i Høyskoleparken eller ikke. Derfor gjelder det å stemme inn de riktige folka, de som vil bevare hele Høyskoleparken», skriver Elisabeth Østgaard i Aksjonsgruppa i mailen som er sendt ut.

Disse kandidatene stemte imot utbygging da saken var til behandling i bystyret i april, ifølge aksjonsgruppa:

Tine Eikevik, AP
Heidi Linge, AP
Marte Løvik, SP
Ola Lund Renolen, MDG
Line Fjørstad, MDG
Ingrid Marie Sylte Isachsen, SV
Ottar Michelsen, SV
Roald Arentz, Rødt
Arne Byrkjeflot, Rødt
Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet

Aksjonsgruppa gir denne oppskriften på hvordan du bør gå frem:

1) Gi en ekstra stemme til de kandidater som er på din stemmeseddel / tilhører det partiet du stemmer på, ved å sette kryss ved deres navn

2) Påføre ‘slengere’, ved å skrive på de som ikke tilhører ditt parti, bakerst i stemmeseddelen.

LES MER OM HØYSKOLEPARKEN HER: 

I DENNE PERLEN AV EN PARK VIL ARKITEKTENE SETTE OPP 16 NYE BYGG

– BEGÅR NY NIDARØ-TABBE I DENNE PARKEN

– NTNU BRUKER HUNDRETUSENER PÅ PLANER OM Å RASERE DENNE PARKEN

HØYSKOLEPARKEN: – NTNU OPPTRER SOM EN PRIVAT UTBYGGER MED PROFITT SOM AGENDA

POLITIKER KNUSER BYGG I PROTEST MOT BYGGING I HØYSKOLEPARKEN