– Ritas snakk om privatskoler er misvisende og freidig

Kampen om Trondheim: - Rita Ottervik gjør nå i skoledebatten slik hun gjør i barnehagedebatten. Hun trekker frem private aktører når det passer seg, men fører en politikk som tilsier noe helt annet. Det er både misvisende og direkte freidig.

Det sier Christianne Bauck-Larssen, 4. kandidat til høstens kommunevalg for Høyre i Trondheim.

Hun reagerer, etter at ordfører Ottervik (Ap) deltok i en valgduell med Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift på DIGS onsdag formiddag, i regi av Adresseavisen.

Duellen handlet om byutvikling, der framtida for midtbyen kom opp som særskilt tema.

– Rir prinsipper

– Ordføreren gjør nå i skoledebatten slik hun gjør i barnehagedebatten. Ap i Trondheim har i enda større grad enn Ap sentralt gått hardt ut og satt seg i mot omtrent alle forslag om nye friskoler de siste årene. Partiet har også motsatt seg å utvide virksomheten til de eksisterende privatskolene.

Bauck-Larssen viser til at Rita Ottervik likevel valgte å trekke fram en friskole i Trondheim som en løsning på skolesituasjonen i midtbyen, etter at den offentlige grunnskolen på Kalvskinnet ble stengt og nedlagt i 2010.

– På spørsmål om hva politikerne ønsker å gjøre for å få flere barnefamilier til å etablere seg i midtbyen, trekker ordfører Rita Ottervik frem Birralee som eksempel på skoletilbud i midtbyen. Ordføreren påpeker også at dette er en privat skole.

– Barn har ulike behov

– Det beviser at Arbeiderpartiet er mer opptatt av prinsipper og ideologi enn gode skoletilbud som gir foreldre og elever valgfrihet, framholder Bauck-Larssen.

Høyre mener friskolene i Trondheim er et viktig supplement til de offentlige skolene,

– Det beriker skoletilbudet til barna våre. Er det slik at Arbeiderpartiet i Trondheim ikke ønsker et slikt skoletilbud i Trondheim?, spør Bauck-Larssen retorisk.

Hun påpeker at regjeringens endringer i Friskoleloven fra 2015 har styrket kommunenes og fylkets høringsrett. Det sikrer at friskoletilbudene som etableres er basert på et behov og et ønske fra foreldre og elever.

– Friskolene bidrar til et bredere tilbud til elever som av ulike årsaker har behov for en alternativ læringsarena eller rett og slett bare opplever at et annet skoletilbud er bedre for akkurat dem. Skal dette tilbudet fratas de barna som ønsker det fordi Arbeiderpartiet er redd for private initiativ?, spør Bauck-Larssen.

Hun stiller også spørsmål om det er slik at Arbeiderpartiet mener det ikke skal være rom for at barn skal få lov til å være forskjellige.

– Ingen trussel

– Det er mange eksempler på hvordan nettopp et alternativt skoletilbud er det barn trenger for å oppleve mestring og læringsglede. Arbeiderpartiet sier de er mer positive til friskoler basert på alternativ pedagogikk og religion. Men i Trondheim fører Arbeiderpartiet en politikk imot det også. Vi er alle samlet i ønske om en god offentlig fellesskole. Friskoler er ikke en trussel til fellesskolen, bare et supplement, understreker Bauck-Larssen.

Fakta: Friskoler

• 3,7 % av elevene på grunnskolenivå i Norge går i en friskole.
• I Trondheim er det åtte friskoler på grunnskolenivå.
Les mer om friskoler i Trondheim og friskoleloven her:

Støre vil gi vetorett og fjerne statsstøtte

Arbeiderpartiet sentralt har lansert ny politikk om friskoler. De ønsker å gi kommuner og fylkeskommuner vetorett på opprettelse av friskoler, og at friskoler ikke skal få statsstøtte. Les mer i Aftenposten  Og i VG: Støre frykter snik-privatisering av skolen

Private konkurrerer direkte med offentlige skoler

I ”Politisk kvarter”i Nrk P2 06.08.2019 barket Martin Henriksen, skolepolitisk talsperson for Ap sammen med skolestatsråd Jan Tore Sanner.

Her er et sitat fra den debatten:

Programleder spør: «Så ingen nye idrettsungdomsskoler for eksempel om dere får det som dere vil?» Henriksen svarer: «Nei, det er den type privatskole vi mener er en direkte konkurrent mot det offentlige tilbudet som også ofte opprettes mot kommunens egen vilje.»

Dette tilsvarer Nidaros Idrettsungdomsskole i Trondheim.