MDG-Unes skrekkscenario: Bymiljøet ofres i bompenge-forhandlinger

Kampen om Trondheim: Økt biltrafikk, mindre satsing på buss, trikk og bane og vingeklippede bypakker. Det frykter opposisjonen kan bli utfallet av regjeringens bompengesamtaler.

– Jeg frykter det blir et resultat som går til krig mot byene, sier Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm til NTB.

For henne innebærer det at man begynner å nedskalere kollektiv- og sykkelandelen, men holder på store motorveier, eller legger inn mer motorvei. Bastholm frykter også så store økte krav til kommunenes bidrag i vekstpakkene at de tvinges til å kutte i satsing på eldreomsorg, skole og barnehage.

– Og jeg er nervøs for nullvekstmålet, som tydeligvis er i spill, sier Bastholm.

Målet innebærer at all trafikkvekst i byene skal tas ved sykkel, kollektiv eller gange.

Bastholm minner om regjeringsplattformen, hvor det heter at målet skal videreutvikles.

Snakker om bompenger

Lederne for regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF har siden starten av juni samtalt om lettelser i bilistenes bompengeutgifter. Prosessen ble utløst av et bompengeopprør i Frp. Samtalene er ikke i mål, men under Arendalsuka kom det signaler om at de går mot slutten.

Fredag ble det kjent at Frp har innkalt til ekstraordinært landsstyremøte søndag for å diskutere bompengesaken.

Aps miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide sier selve skrekkscenarioet er at regjeringen gir opp bymiljøpakkene, selv om han ikke tror det blir utfallet.

– Det er min angst at det forvitrer, sier Eide, og peker på balansen mellom inntekt og en fornuftig utgift i form av bompenger.

– I verste fall får vi dårligere kollektivtilbud, mindre satsing på sykkel og gange, mer biler tilbake i sentrum, dårligere luft igjen og økte klimautslipp, sier han til NTB.

«Forurensing, kø, kaos»

Flere bymiljøpakker er allerede satt i spill eller stanset som følge av lokal bompengemotstand. MDGs byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, deler Eides uro.

– Jeg er bekymret for at de vil komme fram til en enighet som i praksis vil ta penger fra kollektivtransporten i Oslo og slippe bilene løs i byen, sier hun til NTB.

I Oslo skryter det rødgrønne byrådet av at de har kuttet utslippene i byen med 16 prosent siden 2015.

– Vi frykter regjeringen vil ta norske byer mange år tilbake, til en tid med helseskadelig forurensning, kø og kaos, sier SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Hvis Frp skal få viljen sin, må de gjøre det lettere å kjøre bil inn i store byer som Oslo, Bergen og Trondheim. Flere biler gir mer helseskadelig forurensning, sier Haltbrekken til NTB.

Lekkasjer

Til Venstres misnøye lekket flere punkter fra forhandlingene ut i Aftenposten sist uke.

Ifølge avisen er de mest sentrale punktene i forhandlingene nye bevilgninger til nedbetaling av bompengegjeld, økt kollektivsatsing, kutt i kommunal ekstravaganse og økt statlig andel av finansieringen av byvekstavtaler.

Det jobbes også for å strippe alle prosjekter for tegn på luksus, samt å gi bompengeutgiftene en bedre sosial profil ved å skjerme småbarnsfamilier og innføre skattefradrag for bompengeutgifter.

Frps krav i forkant av forhandlingene var å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene, og si nei til veiprising.

Staten tar i år inn omkring 13 milliarder kroner i bompenger. Hvor stort beløpet blir neste år, må regjeringspartiene bli enige om på budsjettkonferansen 28.–29. august.

(©NTB)