Det sier Line Ingebrigtsen Fjørstad (26), tredjekandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Trondheim, på oppløpssiden i årets valgkamp.

I den siste meningsmålingen fra Nrk og Adressa, offentliggjort sent torsdag kveld, viser tallene at MDG vil kunne få en oppslutning på 10,1 prosent. Skulle det skje, vil det slå kraftig inn i MDGs innflytelse og makt i bystyret.

Trekker ungdom

Fjørstad er den nest yngste av partiets 10 toppkandidater. Den yngste er Ask Ibsen Lindal (25), foran valget mandag. De to er dermed også frontfigurer for mange av MDGs viktigste kjernevelgere, de unge og yngste, de under 30.

– De siste meningsmålingene viser nettopp dette, sier Fjørstad.

– I forrige lokalvalg var Aps oppslutning 5-6 ganger så høy som den MDG fikk. Det kan endre seg kraftig nå, om meningsmålingene slår til. Byen skulle hatt godt av et annet styrkeforhold. De Grønne vil prioritere klima, samferdsel og byutvikling.

SE HVORDAN MDG-TOPPEN BOR I MINIHUS PÅ SVARTLAMOEN HER

Trikk og bybane

– Et treigt arbeiderparti trenger et raskt miljøparti. Vi vil ha et klimagassbudsjett, på samme måte som vi har et ordinært budsjett for Trondheim kommune, og mener at ambisjonen må være å få redusert klimagassutslippene med 35 prosent innen 2023, altså i løpet av kommende valgperiode, for å nå det endelige målet om nullutslipp.

MDG i Trondheim peker som i andre byer på biltrafikken, cruisetrafikken og utslipp fra forbrenningsanlegg. Dernest trekker Fjørstad frem at boliger må etableres langs og tett på det kollektive transportnettet, for at bilavhengigheten skal bli minst mulig og for å spare dyrkbar mark.

– Vi er for å bygge nye trikkelinjer og en bybane (tidligere kostnadsberegnet til ca. 10 milliarder kroner), men først må vi bedre det eksisterende kollektivtilbudet. Vi vil bygge minst 40 kilometer nye sykkelveier i neste periode, og vi går inn for å redusere bussprisene ved å øke bompengesatsene. Dessuten er De Grønne for å ta i bruk solenergi raskt. Det gjelder både i det offentlige og i privat sektor. Vi mener at større grad av samhandling med andre partier er påkrevd de neste årene.

Reisen til drømmebyen

– Hvordan vil et samarbeid med andre parti fortone seg, og krav i forhandlingene bli etter valget, dersom MDG ender med rundt 10 prosent av stemmene?

– De Grønne drar politikken i en retning som er bra for mennesker og miljø. En oppslutning på 10 prosent ville gitt oss mer kraft til det. Vi ser at velgerne i Oslo ønsker mer av den grønne politikken som føres der. Nå ber vi om tillit til å kunne gi folk i Trondheim noe av det samme.

Lettere å leve

Hun er samstemt med MDGs førstekandidat i Trondheim, varaordfører Ola Lund Renolen.

Han sier dette om MDGs økende oppslutning:

– Stadig flere fra alle deler av samfunnet begynner sakte men sikkert å skjønne alvoret i klima- og miljøspørsmålet. Det er den viktigste grunnen til at MDG går frem på meningsmålinger over hele landet. Vi tror at folk flest gjerne vil bidra, men de vet ikke helt hvordan. Da vil de ha politikere som skal sørge for at det er lettere å leve, jobbe og bo bærekraftig.

– De unge er fremtiden, og det er nettopp fremtiden vi er bekymret for – langt utover de fire årene politikere tradisjonelt sett har hatt som horisont.

Og både Renolen og Fjørstad understreker en sak:

FrP-krisen

– Det er ingen nasjonal bompengekrise. Det er kun en krise internt i Frp. Det vil ikke bli krise i Norge om FrP går ut av regjeringen. Det er en global klimakrise og en global krise for mangfoldet i naturen. Det er det flere og flere som skjønner, samtidig som de skjønner at krisa løser seg ikke av seg selv. Når regjeringen ikke tar ansvar, må vi ta ansvar lokalt.

Andre hjertesaker for MDG i Trondheim

Her er i stikkordsform andre saker MDG kjemper for: 

Revitalisering av Midtbyen. Bevare Midtbyens historiske særpreg og styrke byens sentrum som et naturlig møtepunkt. Gode og konkurransedyktige kollektivtjenester. Bybane på sikt. Stopp nedbyggingen av matjord og raseringen av biologisk mangfold. Vil at Trondheim og Trøndelag skal bli europeisk kulturby i 2030.

CV: Line Ingebrigtsen Fjørstad

Line har vært representant for Miljøpartiet De Grønne i bystyret samt finans- og næringskomiteen sia valget i 2015. Hun sitter også i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og hun har møtt som vara i formannskapet. Line vokste opp på Tiller og bor nå i et minihus på Svartlamon som hun og samboeren har bygd sjøl. Hun er tidligere leder i Grønn Ungdom Trøndelag og har utdanning innen bevegelsesvitenskap og psykologi. Hun jobber som gruppetreningsinstruktør på 3T.