Interaktiv grafikk: Slik gikk valget

Kampen om Trondheim: Full oversikt over valgresultatene får du her:

Fakta om valgresultatet i Trondheim

Arbeiderpartiet: 25,0 prosent (-16,3)

Høyre: 20,7 prosent (+0,8)

Sosialistisk Venstreparti: 11,3 prosent (+5,1)

Miljøpartiet De Grønne: 10,3 prosent (+2,7)

Senterpartiet: 7,1 (+4,1)

Rødt: 6,9 prosent (+4,5)

Fremskrittspartiet 5,1 prosent (-1,3)

Venstre: 4,9 (-0,7)

Pensjonistpartiet: 4,9 (+1,5)

Kristelig Folkeparti: 2.0 (-1,1)

Tallene er basert på 100 prosent foreløpig opptelte stemmer.