– Ap har panikk nå. De stuper på målingene, og gjør alt for å klore seg til makten i Trondheim.

Kampen om Trondheim: Ordførerkandidat Ingvild Skjøtskift og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, bruker tungt skyts når de beskriver Arbeiderpartiets dragning mot Rødt i spørsmålet om private barnehager i Trondheim.

I januar 2017 vedtok flertallet i bystyret at etableringer av nye private barnehager i Trondheim skal stanses.

Høyre, Venstre, Sp og FrP stemte imot.

Kan få alvorlige følger

Et hodeløst vedtak, mener Skjøtskift.

– Uten de private barnehagene så hadde ikke Trondheim vært i nærheten av full barnehagedekning. 4 av 10 barn i Trondheim gikk i en privat barnehage ved utgangen av 2016. Kombinasjonen av private og kommunale barnehager gjør at vi har et velfungerende tilbud til familier med små barn her i byen. Et Ap-styre som er helt avhengig av støtte fra Rødt og SV de neste fire årene, kan få alvorlige følger for kvaliteten på barnehagedekningen i Trondheim, tror hun.

– Du mener Ap strekker seg mot partiene til venstre for sikre fortsatt flertall i bystyret?

– Ja. Ap har panikk nå. De stuper på meningsmålingene, og gjør alt for å klore seg til makten i Trondheim. Retorikken til Ap har endret seg radikalt, hevder en meget engasjert Skjøtskift.

Trenger både private og offentlige

Privatisering av barnehagetjenester er et stridstema som har gått igjen i store deler av denne valgkampen. Den ideologiske konfliktlinjen er klassisk – på den ene siden har venstresiden med Rødt i spissen, sanket betydelig med stemmer på meningsmålingene ved å hevde at kommersialisering innebærer en motivasjon for eier til å ta ut mest mulig profitt, og at kjøp og salg av barnehager er blitt big business der skattebetalerne fyller lommene til konsern og rike barnehageeiere.

Det er en virkelighetsforståelse som kommunal- og moderniseringsminister Mæland slett ikke deler.

– Rødt og SV har har fått lov til å definere denne debatten nesten helt fritt. Det er synd. For oss i Høyre handler det først og fremst om å kunne tilby småbarnsfamilier et godt og mangfoldig barnehagetilbud. Og det er umulig uten alt det fantastiske arbeidet som de ansatte i private barnehager legger ned hver eneste dag i hele Norge, fastslår hun.

– Hvor stort utbytte bør en kommersiell barnehageaktør hente ut?

– Det finnes ikke noe fasitsvar. Vi setter de samme kravene til ikke-kommunale aktører som andre. At de tar ut utbytte så lenge de leverer gode og forutsigbare barnehagetjenester, har jeg ikke noe problem med. Det handler om effektiv drift. Her kan kommunene lære noe, mener hun.

Enorme summer

Overskuddet for private barnehager i 2017 endte på til sammen 1,2 milliarder kroner. Av dette ble 11 prosent overført til eierne som utbytte. Sju av ti private barnehager oppnådde et positivt årsresultat. 42 prosent de private barnehagene var eid av aksjeselskap/konsern. 21 prosent var eid av foreldre, 19 prosent av enkeltpersoner og 13 prosent av stiftelser, menigheter eller trossamfunn.
Det viser tall som SSB la ut tidligere i år.

Mistenkeliggjøring

Både Mæland og Skjøtskift mener motstanden mot private barnehager til tider er direkte ufin.

– Det ligger en mistenkeliggjøring i bunn. Siden driften ikke er kommunal så følger det automatisk at kvaliteten på tjenestene og vilkårene til de ansatte er er under pari. Det er selvsagt helt feil, og veldig urettferdig, sier Skjøtskift og peker på at 11 av de 13 barnehagene i Trondheim som foreldrene er mest fornøyde med, er privat drevet.

– Ser dere for dere en rekommunalisering av private barnehager de neste fire årene?

– Det er ikke umulig. I så fall vil det være et gigantisk, og kostbart, steg bakover, mener Mæland som viser til at det offentlige har spart i gjennomsnitt 2,28 milliarder kroner hvert år de siste 10 årene på å tilby barnehager i privat regi i stedet for i kommunal regi.

Ordførerkandidaten til Høyre er klar.

– For meg handler det først og fremst om å beholde kvaliteten, valgmulighetene og mangfoldet i barnehagetilbudet i Trondheim. For å oppnå det så trenger vi ansvarlige private aktører, avslutter Skjøtskift sikkert.