– I mer enn 15 år har ordfører Ottervik (Ap) sittet med makten, men likevel ikke klart å levere gode nok offentlige helsetjenester, og spesielt ikke kvalitet i eldreomsorgen. Det viser sykefraværet blant de ansatte, som i alle disse årene har vært på rundt 15 prosent eller til og med enda høyere. Det vitner om udugelighet. Da er det på høy tid å slippe andre krefter til.

Det sier Ole Andreas Underland, administrerende direktør i helseforetaket Incita as, som tilbyr private helsetjenester på ulike felt, flere steder i landet. Underland er bosatt i Trondheim.

Nå går han i strupen på de rødgrønne, og spesielt Arbeiderpartiet, med ordfører Rita Ottervik ved roret i 16 år, og dermed fire sammenhengende valgperioder.

Trondheim en ”versting”

– Trondheim kommune er fortsatt en versting når det gjelder helsetjenester, og spesielt drift av sykehjem og i eldreomsorgen, hevder Underland.

– Jeg skjønner ikke at befolkningen finner seg i det, tordner Underland, selv altså sjef for et konglomerat av private helseforetak, og derfor neppe en helt uhildet kilde i saken, men likevel, han har noen poenger i sin kritikk, nå i innspurten av valgkampen.

– Jeg forstår heller ikke at bystyret i Trondheim har akseptert at det skal fortsette som det gjør i helse- og omsorgssektoren. Selv etter snart mer enn 15 år sier både fagforeninger, kommuneadministrasjon og politikere at ingen andre aktører enn kommunen selv skal få slippe til.

Henges ut som profitør

– Det jeg vil ha frem er at skattebetalere bosatt i Trondheim må finne seg i at kostnadene har økt med 10-15 prosent ekstra som følge av høyt sykefravær, fordi kommunen har organisert tilbudene og tjenestene på ”en håpløs måte”, som Underland uttrykker det.

Incita må drive etter de samme lover, forskrifter og krav til de offentlige omsorgsoppdragene som kommunene selv.

– Men Incita og jeg ”henges ut”, og blir karakterisert som helseprofitører, uten at det av kritikken fremgår at hvis jeg driver så dårlig som kommunen, så går jeg konkurs.

Følger ikke opp

– Arbeidsgivers representanter – enten det er kommunen, Incita eller andre private aktører, er som ledere fryktelig mye viktigere i helsesektoren enn i andre bransjer. Vi driver lovpålagte tjenester, og de formelle kravene ligger til grunn og i bunn. Ingen av oss kan klare oss hvis tjenestene vi leverer ikke er gode nok. Hovedproblemet for Trondheim kommune er at den ikke klarer å følge opp lederne sine i helse- og omsorgssektoren, for slik å sikre kvalitet i tjenestene.

– I helsesektoren er det enormt store personellbudsjetter. For å illustrere: Åtti øre av hver driftskrone er utgifter til menneskelige ressurser. Da bør ikke dårlig ledelse få ødelegge for engasjerte medarbeidere.

– Kroken på døra

– Ti prosent sykefravær ville betydd kroken på døra for Incita. En kommune går ikke konkurs., men det ville vært nok til at vi ville gått konkurs. Vi har en resultatmargin på bare 4-4,5 prosent. Vi kan ikke søle bort hele dette overskuddet, ved å ha et sykefravær i våre virksomheter på nivå med det offentlige.

– Vi selger våre sykehjemsplasser til kommunene, og de er vesentlig billigere enn kommunenes egne plasser, hevder Underland.

Underland minner om forhold som både politikere og de fleste andre også er enige om:

– Av alle ”bransjer” er det helsesektoren som nå og i fremtiden aller mest vil trenge utvikling og innovasjon.