-Det bør være mulig å bli enige om å gi foreldreløse barn i Moria-leiren beskyttelse

Innenriks: Røde Kors ber politikerne finne en løsning for å hente barn fra Moria-leiren

Det bør være mulig å bli enige om å gi foreldreløse barn i Moria-leiren beskyttelse, mener Røde Kors, som peker på at Norge har et ansvar som Schengen-land.

– Vi mener de kriteriene allerede er på plass. Det bør være mulig å bli enige om at foreldreløse barn i en overfylt leir uten et forsvarlig helse- og omsorgstilbud og skikkelig vann og sanitærforhold har et reelt beskyttelsesbehov, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

Må ta vår del av ansvaret

– Vi er en del av Schengen-samarbeidet. Da må vi være med å ta vår del av ansvaret ved å være en del av det felles europeiske grensesamarbeidet, fortsetter han.

Han påpeker at mange kommuner har sagt seg villig til å ta imot barn fra leirene på de greske øyene. Den største er Moria-leiren.

15 europeiske land, deriblant Tyskland, har alt sagt ja til å ta imot enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere fra de mest sårbare barna fra leirer på de greske øyene. Den mest omtalte av leirene er Moria på Lesvos, der både de sanitære og humanitære forholdene er svært dårlige.

KrF og Venstre vil legge fram eget Moria-forslag i Stortinget

KrF og Venstre jobber for å legge fram et eget Moria-forslag på Stortinget og håper å få opposisjonens støtte.

– KrF og Venstre jobber med tanke på å fremme et løst forslag i saken, opplyser parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NTB.

– Vi har ikke funnet noen løsning med Høyre, konstaterer Torhild Bransdal, som sitter i kommunalkomiteen for samme parti.

Hun opplyser at de heller ikke forhandler med opposisjonen, men tilføyer at partiet eventuelt kan komme til å fremme egne forslag som de vil søke flertallets støtte til.

– Det går jo an for partiene å stemme primært på sine egne forslag og sekundært for våre, påpeker hun.

(©NTB)