17-åring voldtok 13 år gammel jente på bursdag

I retten: Domfelte som var 17 år på gjerningstidspunktet ble dømt til to års ungdomsstraff og til å betale 75.000,- i oppreisning til jenta. Under etterforskningen dukket det opp enda et tilfelle der gjerningsmannen hadde hatt sex med en 13-åring.

I dommen som nylig falt i tingretten går det frem at opptakten til den første hendelsen var en bursdagsfest der flere ungdommer var til stede. På festen ble det drukket en del alkohol, og det ble danset. Det oppstod ved dette kontakt mellom den da 13 år gamle jenta og domfelte.

Etter hvert havnet de på et soverom, og døra inn til soverommet ble låst fra innsida. Det var domfelte som låste døra. Inne på soverommet gjennomførte han et samleie med 13-åringen, som hadde vært klar på at samleiet ikke var ønsket fra hennes side. Hun ville ikke gå lenger enn til kyssing.

Jenta sa hun hadde gitt beskjed om hun ikke ville «pule» med tiltalte, at hun ikke hadde lyst og at hun ikke hadde hatt samleie tidligere.

Likevel la domfelte seg over henne på senga. Jenta forklarte at det som skjedde var smertefullt, og samleiet førte til at hun fikk en nokså kraftig blødning, ifølge dommen. Domfelte erkjente samleiet. Ut fra hans forklaring var samleie frivillig. Domfelte var imidlertid klar over at hun var jomfru, og uttalte at han ville bidra til å få tatt «møydommen» hennes.

Det samme som voldtekt

Retten uttaler i dommen at seksuell omgang med barn under 14 år  i straffeloven blir definert som voldtekt, og at det for tingretten derfor ikke blir nødvendig å ta stilling til et spørsmål om den tiltalte har skaffet seg den seksuelle omgangen ved vold eller truende adferd.

Retten bemerker at den heller ikke behøver å ta stilling til tiltaltes utnyttelse av 13-åringens beruselse. Tiltalte har hevdet at han tidligere hadde fått høre at hun var en såkalt «02-er», altså en person født i 2002, og at han ikke hadde grunn til å anta noe annet. Tingretten festet ikke lit til domfeltes forklaring om at han ved samleiet handlet i god tro omkring jentas unge alder.

Nytt tilfelle avdekket under etterforskningen

13-åringen var svært fortvilet på grunn av det som hadde skjedde henne, og det gikk ikke mer enn to dager før hun
tok kontakt med en helsesykepleier. Deretter gikk turen til til St. Olavs hospital for oppfølging og undersøkelser ved Barne- og ungdomsklinikken. Her ble det påvist et ferskt rift i jentas jomfruhinne.

Ved etterforskningen ble det avdekket at domfelte, som kom som flyktning til Norge i 2015,  hadde hatt et kjæresteforhold til en annen 13-åring og at de hadde hatt flere samleier. Domfelte har bekreftet samleiene, og har også erkjent straffeskyld og at han var klar over var klar over alderen til denne jenta. 

Domfelte etterforsket for en rekke lovbrudd

For begge tilfellene oppstår spørsmålet om jevnbyrdighet i alder og utvikling. Av straffeloven § 308 går det fram at retten kan la straffen kan falle bort dersom de involverte var omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Tingretten kom frem til at tiltaltes handlinger ikke skal gjøres straffrie på grunn av jevnbyrdighet i alder og utvikling. Det skal dog sies at forholdene ligger i grenseland, fastslår retten i dommen.

Ifølge aktor etterforsket politiet for en tid tilbake en rekke lovbrudd av forskjellig art som domfelte var mistenkt for å ha begått, men disse sakene endte med påtalefrafall. Ved Heimdal politistasjon har tiltalte fått etablert en politikontakt, som aktivt har fulgt han opp, for å få han ut av den kriminelle løpebanen som han har vært i ferd med havne inn i.

Oppfattet samleiet som et overgrep

Etter tingrettens mening hadde det første samleiet karakter av utnytting, og jenta har i ettertid oppfattet
samleiet som et overgrep. Ifølge faren reagerte jenta med lettelse da hun fikk vite at saken var brakt inn for domstolen.

Den tiltalte har gjennom forsvareren påstått seg frifunnet, men ble av tingretten dømt til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på to år, og til å betale oppreisning på 75.000,- hver til de to jentene.