ADVARSEL: Denne saken inneholder eksplisitte beskrivelse av seksuelle overgrep og tortur mot små barn.

Tiltalte som nylig forklarte seg retten, sa han syntes hele saken var pinlig og at dette var en «en greie» han og samboer hadde sammen for å «sprite» opp sin egen hverdag. Via annonser i et erotisk magasin inviterte han en mannlig partner som skulle ha sex med samboeren. Dette var noe de begge ønsket. Først skulle hun ha sex med den ukjente mannen, så skulle tiltalte ha sex med sin samboer. Hun skulle være tildekket og det var viktig for henne at ingen så hvem hun var.

Av og til ble det betalt for tjenesten, men det var ifølge tiltalte og hans samboer ikke det sentrale. Grunnen til at de tok penger for dette, var for å leke «horevirksomhet». De tok kr. 1000 pr. gang, men det var langt fra alle besøkene det ble betalt for.

Kvinnen, som til daglig er har en lederstilling der hun jobber med barn, var i retten tydelig på at det var deres felles ide å skulle gjøre dette og at de gjorde dette for spenningen og ikke for pengene. Kvinnen uttalte at det var hun som hadde kontrollen og at det var hun som fikk pengene. Hun oppgav videre at grunnen til at de sluttet med sexleken etter noen år, var fordi de ville ha et barn til.

Retten fant det bevist utover enhver fornuftig og rimelig tvil at det ikke var tale om kjøp og salg av seksuelle tjenester» i lovens forstand og uttalte følgende i dommen:

«Det er utvilsomt for retten at vi her står ovenfor et samboerpar med seksuelle vaner som overgår de fleste. Likevel finner ikke retten at en her står ovenfor et par som driver med prostitusjon. Dette grenser mot såkalt «swingersvirksomhet», og det er etter rettens syn ikke prostitusjon slik lovgiver har tiltenkt
dette med sin lovtekst, og tiltalte ble frifunnet på dette punktet.»

Retten: – Sjokkerende og ubegripelig

ADVARSEL: Følgende avsnitt inneholder eksplisitte beskrivelse av seksuelle overgrep og tortur av små barn.

Den mannlige samboeren var også tiltalt for besittelse av materiale som viser grove overgep på småbarn. Politiet pågrep tiltalte i november 2016 og beslagla flere datamaskiner og datautstyr.

I dommen heter det at tiltalte planmessig har gjort seg kjent med bilder og filmer som omhandler seksuelle overgrep mot barn. Videre har han gjennom chatter diskutert seksuelle overgrep mot barn, herunder egne barn med andre.

På tiltaltes PCer ble det funnet minst 6000 bilder og minst 85 filmer som fremviser seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. De 85 filmene har en samlet lengde på 9 timer.

Bilde- og videobeslaget inneholder svært grove overgrep på barn fra spedbarnsalder til 18 år. Overgriperne er voksne menn og kvinner. I tillegg er det materiale som viser barn i seksuell omgang med hverandre og seksuell omgang med dyr.

På mange av bildene er barn bundet samtidig som det gjennomføres seksuelle overgrep. Materialet viser videre barn som utsettes for penetrering av gjenstander i anus og vagina, samt flere barn fra spedbarnsalder til ca. tre år som utfører oralsex eller som blir penetrert analt eller vaginalt av voksne.

Det er også materiale som viser små barn med formentlig sperm på seg, og som det blir utført seksuelle overgrep mot. En del av materialet viser overgrep som har preg av tortur og som påfører barna smerter. Det er også bilder av barn i bur som vanligvis brukes av dyr.

» Bildene er etter rettens syn særdeles krenkende og rystende, og det er vanskelig å beskrive med ord hvor sjokkerende bildene fremstår», heter det i dommen.

Chattet på Skype om overgrep på egne barn

Videre har tiltalte via Skype til andre personer beskrevet svært grove overgrep mot barn. Under samtalene var han i stor grad den som tok opp temaet overgrep mot barn. I chattene har tiltalte skildret grove overgrep i form av penetrering av barn helt ned til spedbarnsalder, heter det i dommen.

Tiltalte har også chattet om overgrep av egne barn. Overgrepene gjennomføres med tvang, makt og fysisk mishandling, ifølge dommen.

Tiltalte har erkjent forholdene, og har i retten begrunnet sine handlinger med at han selv ble utsatt for overgrep da han var liten. Mannen hevdet i retten at det hele startet med at han ville undersøke om det fantes bilder av han som liten gutt på nettet.

«Hva som er den egentlige årsaken til at tiltalte har hatt denne grufulle atferden, er for retten fremdeles noe usikkert, men det er ikke viktig for rettens behandling av saken, og har heller liten betydning i straffeutmålingen», heter det i dommen.

Hadde nyfødt barn

Retten fant det skjerpende at tiltalte samtidig med et ordinært familieliv med nyfødt barn og samboer som jobber med barn, har bedrevet denne groteske aktiviteten i så utstrakt grad som det han har gjort i en så langttidsperspektiv. Dette fremstår for retten som sjokkerende og nesten ubegripelig, heter det i dommen.

Retten bemerket imidlertid at både for tiltaltes og hans familie har det vært en stor belastning at det har tatt så lang tid før saken ble behandlet i tingretten og beklaget at politi og påtalemyndighet ikke har tatt tak i saken tidligere.

Retten fant etter en vurdering av de straffeskjerpende og formidlende omstendigheter at
straffen kan settes til fengsel i 1 år og 5 måneder. Uten tiltaltes tilståelse og politiets liggetid, ville straffen etter rettens syn ha vært 1 år og 9 måneder, heter det i dommen.