Mann (40) fyllekjørte med 1,7 i promille og i forsetet satt moren

I retten: I retten la mannen frem legeerklæring på at han hadde "frykt for å sitte i fengsel".

Tiltalte forklarte at han har en frykt for å sone i fengsel og viste til en legeuttalelse
hvor legen forklarte at han tror soning i fengsel er mer enn tiltalte makter og mente soning burde skje med fotlenke.

Retten bemerket imidlertid at den ikke tar stilling til gjennomføring av soningen, da dette ligger hos kriminalomsorgen.

Dømt til ubetinget fengsel

«Retten kan ikke se at det foreligger omstendigheter som tilsier at hovedregelen om
ubetinget fengsel bør fravikes i nærværende sak. Tiltalte kjørte med 1,70 promille, hvilket
har medført en betydelig trafikkrisiko. Det er skjerpende at tiltalte kjørte med sin mor som
passasjer», går det frem av dommen.

Sør-Trøndelag tingrett dømte mannen til ubetinget fengsel i 21 dager og boten ble fastsatt til 40.000,-.