– Vi har en krise i kulturpolitikken i Trondheim

Debatt: Trondheims nye kunst- og kulturplan er flere år forsinket fra rådmannen og når den først ble ferdig i vår utsatte Arbeiderpartiet den politiske behandlingen til etter valget, skriver Kjetil Utne, Høyres fraksjonsleder i Kultur- Idretts- og Friluftslivkomiteen

Med Olavshallen skjer det ingenting fordi politikerne venter på utredning fra rådmannen. Og når kulturskoleplanen ble lagt frem fra rådmannen hadde rådmannen glemt å spørre hva kulturlivet mente, mens Arbeiderpartiet mente det ikke var nødvendig med en slik høring.

Beslutningskrise

Vi har rett og slett en beslutningskrise i kulturpolitikken i Trondheim.

Høyre deler kulturdirektørens ambisjon om å øke bevilgningene til kultur. Trondheim er på mange måte en sinke sammenlignet med de andre storbyene i Norge på dette feltet. Men skal vi øke bevilgningene må vi være sikre på at vi har en god plan for bruk av midlene. Og vi må tenke nytt slik at midlene blir brukt på en bærekraftig og fornuftig måte.

Da må vi først styrke kapasiteten hos rådmannen slik at vi ikke lenger blir på etterskudd med planleggingen. Når dette svikter er det i siste instans ordførerens ansvar. Vi kan ikke la viktige beslutninger trekke ut i tid fordi vi mangler beslutningsunderlag og politisk handlekraft.

Kulturskolen har plass til en stadig lavere andel av skoleelever. Olavshallen sitter og venter på beslutninger. Vi må ha fremdrift på ideen om nytt felles kunst- og designmuseum som Høyre lanserte allerede for seks år siden.

Vi må utvikle Nyhavna som en bydel med et levende kulturliv.

Alt dette tar for lang tid.