– Er du mot utbygging, er du mot ny storhall i uoverskuelig fremtid

Debatt: Jeg er glad for at mitt innlegg i debatten om Trondheim Spektrum har skapt en debatt om hva utbyggingen faktisk bør handle om, nemlig breddeidrettens behov, skriver Mats Ramo, leder for Trondheim FrP.

I Trondheim Kommune er det i dag faktisk sånn at håndballklubber og håndballavdelinger på lokalt nivå må avvise spillere grunnet mangel på tilgjengelig hallkapasitet og treningstid.

En gjennomsnittlig breddehåndballsklubb har i dag tilbud om 0,97 timer treningstid i idrettshaller som idrettsrådet, og kommunen er med på å disponere, det er langt under kravet for hva idretten ser på som forsvarlig.

LES MER: –  Ny hall på Øya er en stor seier for breddeidretten

LES MER: FrP: – Storhallen er en seier for breddeidretten. – Tullprat, sier breddeidretten. 

Annonse

Gir flest flater

En utbedring av Trondheim Spektrum vil gi 2,5 ekstra hallflate, det høres ikke mye ut, men når man vet at det på lengre sikt er uforsvarlig å bruke bygget som i dag uten å erstatte det, eller å komme med betydelige utbedringer kan alternativet til å utbygge spektrum være at mye av den eksisterende hallkapasiteten faller bort.

Idrettsrådets leder Anne Lise Bratberg deler denne oppfatningen, etter forrige behandling av Nidarø sa hun;

«Det er ingen tvil om at ny storhall på Nidarø blir til glede og nytte for breddeidretten».

Hun anfører også at Nidarø er det hallalternativet som er foreslått i denne prossessen som gir flest tilgjengelige flater. Alternativene som motstanderne av hall skisser opp har også idrettsrådet gått gjennom og kaller de uakseptable, spesielt knyttet til risikoen for at eksisterende anlegg for tennis og friidrett faller bort.

Misforståelse

Hvorvidt jeg kalte innebandy landhockey er irrelevant i spørsmålet om behovet for ny arena. Jeg drev med innebandy for noen kilo siden, og da hadde vi hjemmebane i spektrum, det fungerte helt greit. Jeg skal ikke bruke dette som noe sannhetsbevis for at innebandy får bedre forhold med ny hall i Nidarø, men som idrettsrådet anfører, alternativene er verre. Ny hall på Nidarø er ikke en erstatning for utbygging i bydelene, men et supplement.

Jeg ønsker også å bruke anledningen til å rydde opp i en misforståelse, enkelte kan ha forstått innlegget mitt som et partsinnlegg der jeg er mot flere hallflater til ishockey. Det er jeg ikke.

Anleggssituasjonen for ishockey er intet mindre enn en skandale, og jeg vil ta opp behovet for flere hallflater til trening, og behovet for hallflate til topp som interpellasjon på bystyrets møte i april.

Lite støtte

FrP har i flere år foreslått å bygge flerbrukshall på Tiller med isflater til ishockey, der har vi fått lite støtte i det politiske Trondheim, men vi kommer aldri til å gi opp den kampen. Byhallen som har blitt spilt inn som et alternativ til Nidarø i denne saken møter dessverre ikke spesifikasjonene som kommunen har forpliktet seg til, og den er derfor ikke aktuell i denne omgang. Trondheim som ishockeyby med topplaget Nidaros trenger et anlegg vi kan være stolte av, og kommunen kan ikke være bekjent av en situasjon der Nidaros møter TIK og Rosenborgs skjebne.

Realisering av ny storhall i Trondheim betinger at den bygges på Nidarø. Det å være mot utbyggingen er helt legitimt, men da er man også mot at det bygges en ny storhall i overskuelig fremtid.

Jeg ser frem til de første kampene skal gå i den nye Nidarøhallen, og jeg gleder meg til bystyret fatter endelig vedtak 14. mars.