Som i alt annet, kan man også ha talent for salg, men man blir ikke best uten å trene

Debatt: Trener der på jobben? Ja, sier mange ledere og ramser opp trening i arbeidstiden, eget bedriftsidrettslag, og felles turer i skog og mark.

Norsk næringsliv sponser toppidretten for minst en milliard kroner i året. Med mange ulike begrunnelser,

Legg ned ti tusen timer med trening og du blir god sies det. Har du i tillegg et medfødt talent, blir du sannsynligvis best. Kanskje ikke den den beste, men den beste du kan bli. Og det er det det handler om. Det iboende ønske om å maksimere potensiale. Det er drivkraften i toppidretten. Men ikke i næringslivet.

Hvordan legges det til rette for at de samme medarbeiderne forbedrer seg i de prestasjoner de egentlig er ansatt for å gjøre? Der de skal være profesjonelle. Hvor ofte trener ledere, selgere og andre ansatte på de prestasjoner som er viktige for virksomhetens resultat?

Som i alt annet, kan man også ha talent for blant annet salg, men man blir ikke best uten å trene. Målrettet og konstruktiv trening er viktig uansett hva en driver med. Ingen blir best i bransjen ved et slumptreff.

En del arbeidsplasser har forsøkt å etablere en treningskultur, men har ikke vært bevisste nok. Det som gjerne betegnes som en bedriftskultur, er ofte personstyrt og avhengig av enkelte personers væremåte for at den opprettholdes.

Mange næringslivsledere omfavner idretten, vinnerkulturer og det med fysisk trening, men de fleste har hitttil overført lite eller ingenting av det viktigste fra toppidretten til fordel for egen virksomhet.

Flexperience har rådgivere med lang erfaring fra å etablere treningskulturer og ikke minst få på plass det øvrige som trengs for å vedlikeholde treningskulturen.

Vi tar gjerne  en diskusjon på hvordan dere skal skaffe dere en fordel – gjennom en trenings- og en bedriftskultur som bidrar til utvikling- og motvirker stagnasjon.