– Statuen av Otto Nielsen må stå på torget

Debatt: Det er leit at etableringen av minnesmerket over Otto Nielsen nå har kjørt seg inn i et spor hvor det krangles om plassering, etter at det i lang tid virker som det har vært bred oppslutning rundt plassen som på folkemunne kalles Bakklandstorget, skriver Elin Marie Andreassen, kommunalråd (FrP).

 Jeg var selv på befaring på Bakklandet. Og jeg er ikke i tvil, minnesmerket må stå på Bakklandstorget. 

Uverdig diskusjon

Dette er en glimrende plassering for å gjøre minnesmerket synlig og tilgjengelig. Bakklandstorget er et av byens viktigste byrom, med tanke på hvor mange som beveger seg gjennom området. Det taler for å sette opp minnesmerket nettopp her. Et minnesmerke bør være tilgjengelig og lett å få øye på, og det blir det i langt større grad med en plassering på Bakklandstorget, enn om det plasseres i Gåsaparken.
Det er et paradoks, at når vi ønsker å hedre noen som har hatt en spesiell betydning for byen, så har vi endt opp i en diskusjon som nærmest baserer seg på at minnesmerket kan bli for synlig. Det er uverdig, og etter min mening helt mot sin hensikt.
Minnesmerket bør jo så definitivt være synlig! Både for å hedre Otto Nielsen på best mulig måte, for å vekke minner hos de som har og hadde et sterkt forhold til Otto Nielsen, og for de som ikke kjenner han like godt men som kan få nysgjerrigheten sin vekket gjennom å gå seg på dette minnesmerket på Bakklandstorget.