Rett og slett god, gammel og stadig like velfungerende Nils Arne Eggen-filosofi

Anbefalt fra arkivet: For en fantastisk følelse – du løfter hendene og roper høyt – YESSSS, jeg er kjempebra nå! Du mestrer oppgaven. Du er god på akkurat dette. Du er i ditt rette element. Du presterer og kjenner følelsen av glede, stolthet og “flyt”. Det gir deg motivasjon og masse energi!

Er jeg på en idrettsarena? Kanskje, men ikke nødvendigvis. Å jobbe og bidra med det du er god på gir de beste resultatene både i næringslivet og på andre arenaer. Hvorfor ikke utnytte potensial, egenskaper og ferdigheter som du og dine medarbeidere eller styremedlemmer sammen sitter inne med til det ytterste for å skape gode prestasjonsteam?

Mestring skaper utvikling

Du har sikkert kjent på det motsatte når det stritter litt imot. Motivasjonen er ikke på topp. Du synes det er vanskelig. Litt usikker på om dette er noe du bør gjøre. Men du sier ja til oppgaven du blir spurt om å ta med en stor porsjon motvilje. Og du utsetter og utsetter og gjennomfører i siste liten, eller finner en betimelig unnskyldning for å slippe unna. Stang ut!

Beveg deg utenfor komfortsonen din

Har du trygghet på at du mestrer noe godt, er det mye større sjanse for at du tør ta nye utfordringer – du vet jo allerede at du er god til noe! Og dette handler absolutt om å gå utenfor komfortsonen for å skape utvikling. Ved å ha fokus på det vi er gode til, for vi er alle gode på noe, kjenner vi mestring og utvikler oss. Gjerne også på områder vi ikke er så gode på per i dag. Har du én mestringsplattform å stå på, er det enklere å skape nye. Rett og slett god, gammel og stadig like velfungerende Nils Arne Eggen-filosofi.

Spør, si fra og skap tydelighet og trygghet

Det er ikke bare i idretten at lagspill er viktig. De samme prinsippene gjelder i alle settinger hvor et team skal nå et mål. Et team må bli bevisst på at de ønsker å benytte og utvikle sine respektive gode egenskaper. Disse finner du som ved å spørre, med tydelighet og avklaring, åpenhet og høyde under taket. Det handler igjen om å skape trygghet. Har du tydelig kommunikasjon, vet alle hva man har å forholde seg til. Og ja, det koster å si i fra om noe du er usikker på eller finner litt ukomfortabelt, men det koster gjerne enda mer å ikke si i fra, for da kan konsekvensene bli både større og mer ubehagelige.

Avklar forventninger med alle til stede

Hvordan skape motiverte medarbeidere i arbeidet med å bygge mer effektive team?

Start med å samle teamet – gjerne i andre omgivelser enn de dere gjennomfører arbeidshverdagen i. Skal du skape endring må du gjøre noe annerledes. Nye omgivelser er en ny arena å møte hverandre på. Målet må forankres og alle må ha eierskap til det slik at de kan bidra med sine beste kvaliteter og spille hverandre gode.

Avklar forventningene dere har til hverandre i teamet, til ledelsen og eventuelt andre involverte. Husk at vi alle oppfatter ting på hver vår unike måte. Vi filtrerer all informasjon gjennom våre erfaringer, overbevisninger og andre tillærte ting gjennom livet. Derfor kan vi aldri vite hvordan en annen person oppfatter det vi sier før vi spør. Det er viktig å gjøre dette i plenum slik at alle kan stille spørsmål om noe oppfattes uklart. Øvelsen kan fort bli heftig, fordi den krever en god porsjon ærlighet, åpenhet og tydelighet. Det er derfor gjerne hensiktsmessig å gjennomføre en slik prosess med en nøytral tredjepart som fasiliterer slik at nødvendige spørsmål kan stilles alle de involverte partene for avklaring.

Verdier og spilleregler i arbeidsdagen

Hvordan skal teamet – som er en gruppe unike individer – jobbe best sammen? Her er det viktig å gjennomgå hvilke verdier teamet ønsker skal kjennetegne måten de jobber sammen på. Dette skjer i en prosess hvor teamet selv kommer frem til hva som er viktig for dem. Eierskap er igjen et viktig stikkord.

Åpen kommunikasjon, tydelighet, ærlighet, humor, ros og ris er gode elementer i teamarbeid. Men det er opp til det enkelte team å finne sin arbeidsmåte, og spilleregler bør etableres i plenum. Eksempel på slike kan være; hvordan og når skal det gis tilbakemelding på utsendte mailer, hva forventes av den enkelte i teamet med hensyn til ferdigstillelse av arbeidsoppgaver, hvordan kommuniserer teamet internt, hvem uttaler seg eksternt. Her finnes uante varianter, og det er alltid opp til teamet å finne hva som er viktig for akkurat dem.

Skal du skape endring må du gjøre noe annerledes

Tydelighet skaper trygghet og effektivitet. Med avklarte forventinger blant deltakerne i teamet, åpen og tydelig kommunikasjon, etablerte verdier og omforente spilleregler samt gode evalueringer etter hvert møte og når milepæler i prosessen er nådd, bygger du motiverte og effektive team.

Slike team tør stille spørsmål og by på seg selv for å spille hverandre gode i arbeidet med å nå felles mål. I arbeidet med å skape denne tryggheten er det viktig at øverste ansvarlig i teamet setter standarden og byr på seg selv slik at alle føler aksept for å tørre og feile.

Å skape en kultur hvor det er høyde under taket og trygghet for å spørre og si hva du mener, er gode byggeklosser i arbeidet med å ivareta bedriftens viktigste investering – menneskene som jobber der!

Da gjenstår det bare å gjøre! Endring fryder!