– Polet på Byhaven må ikke flyttes, midtbyen sliter nok som det er

Debatt: Vinmonopol-utsalget i Byhaven må ikke flyttes, skriver Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre, i dette innlegget.

AS Vinmonopolet har søkt om å flytte eksisterende utsalgssted på Byhaven til Sirkus Shopping.
Vinmonopolet har i dag åtte utsalgssteder i Trondheim kommune: Byhaven, Søndre gt., Nedre Elvehavn, City Lade, Valentinlyst, City Syd, Heimdal og Byåsen.

Nå fjerner Vinmonopolet utsalget på Byhaven og flytter det til nok et senter utenfor midtbyen.
Dette fører til at kun Søndre gate er igjen innenfor elveslyngen. Hva slags signal er dette for butikkene i midtbyen?

Vinmonopolet skriver at Sirkus Shopping fremstår som et godt alternativ i forhold til publikumsadkomst, parkeringsforhold og annen handel, men glemmer viktigheten med å sikre et yrende folkeliv i midtbyen.

Kommunedirektøren skriver i sin anbefaling at saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, og Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet godkjenner at Vinmonopolet flytter eksisterende utsalgssted på Byhaven til Sirkus Shopping.

Som bystyremedlem for Pensjonistpartiet vil jeg si at en flytting absolutt har konsekvenser for midtbyen som sliter på alle måter. Vinmonopolet må derfor opprettholde to utsalg i midtbyen også i fremtiden og Byhaven er en av disse.

Skulle man ønske seg til Sirkus Shopping så må dette komme i tillegg til de øvrige utsalgene i Trondheim.

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre.