Innlegg av Henrik Kierulf, 2. kandidat fylkestinget (H) og Trygve Bragstad, 2. kandidat bystyret (H)

Arbeiderpartiet i teknologihovedstaden sier altså nei til et fremragende skoletilbud i Trondheim selv om staten betaler hele regningen. I Indre Fosen, Orkland og på Røros har man imidlertid større ambisjoner på vegne av sin skole og sin kommune. Det er flott, men er det et sted i Norge som burde være vertskap for et slikt skoletilbud er det Trondheim. I Indre Fosen, Orkland og på Røros har man imidlertid større ambisjoner på vegne av sin skole og sin kommune. Det er flott, men er det et sted i Norge som burde være vertskap for et slikt skoletilbud er det Trondheim.

Når regjeringen ønsker å opprette en landslinje i realfag skulle man tro det er å servere oss i Trøndelag ballen foran åpent mål. Det finnes ingen steder i Norge som har de samme forutsetninger for å tilby en landslinje i realfag som Trondheim. Høyre tok nylig opp saken både i Fylkestinget og i Bystyret. Står vi sammen i denne saken bør vi ha alle muligheter til få en slik landslinje til Trondheim, betalt av regjeringen. Dessverre snublet ordfører Rita Ottervik i ballen. Men heldigvis fikk Høyre støtte for forslaget blant et flertall i Fylkestinget.

Henrik Kierulf, 2. kandidat fylkestinget (H).

Må etableres i Trondheim

Fylkeskommunen som skoleeier må søke kunnskapsdepartementet som tar avgjørelsen om hvor slike tilbud skal etableres. Landslinjer kan søkes av elever fra hele landet og finansieres av staten. Nå er ikke spørsmålet om vi skal ha landslinjer i realfag, men hvor de skal etableres. Trøndelag kan ikke sove i timen. Trondheim er teknologihovedstaden, vi har det største universitetet med det største realfagsmiljøet. Hvis noen i dette landet skulle kunne tilby en landslinje i realfag på høyt nivå må det være Trøndelag og Trondheim. Og som en bonus vil kanskje de som kommer hit for å gå på landslinjen fortsette som studenter på NTNU. Vi burde i stedet lære av hvordan de spesialiserte idrettslinjene arbeider for å utvikle talentene.

Det er ingen grunn til å tro at den samme tenkningen ikke vil fungere også når det gjelder realfag. Formålet med en landslinje i realfag er å ha bredde i fag, ekstra mulighet for fordypning, ekstra gode lærekrefter, et utviklende læringsmiljø for talenter og utvikling av bedre læringsmetoder for all realfagsopplæring i Norge. Noen av landets og verdens fremste skitalenter søker til Meråker og Heimdal vgs. Hva er det som gjør idrett så mye viktigere enn realfag, kunnskap og verdiskaping? Vi burde i stedet lære av hvordan de spesialiserte idrettslinjene arbeider for å utvikle talentene. Det er ingen grunn til å tro at den samme tenkningen ikke vil fungere også når det gjelder realfag.

Trygve Bragstad, 2. kandidat bystyret (H).

Næringslivet roper etter realfag

Trondheim kommune og Trøndelag Fylke har et samarbeid med NTNU om universitetsskoler. Det vil være naturlig å videreutvikle dette samarbeidet i form av en landslinje for realfag ved en av de videregående skolene i Trondheim. Kanskje burde den neste videregående skolen i Trondheim bygges på NTNU campus, og landslinjen for realfag legges dit? Det må også bli lettere for elever å ta fag på universitetsnivå samtidig som de går på videregående skole. Vi vil også peke på Matematikksenteret på NTNU som har et nasjonalt ansvar for å utvikle nye og bedre metoder i matematikkundervisningen ligger her i Trondheim. Her er det mulig å få til et samarbeid. Fra næringslivet ropes det etter fagfolk med realfagskompetanse.

Vi trenger en politisk ledelse i Trondheim som har ambisjoner på vegne av byen og fylket. Vi trenger en ledelse som vil stå sammen for å kjempe for regionen.