– Meningsløst å legge dette tilbudet ut på anbud

Debatt: - Trondheim kommune må holde fingrene unna Hornemannsgården, og videreføre dagens drift, skriver Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre, i dette debattinnlegget.

Hornemannsgården ligger på Torget i Trondheim. og er et av byens store 1700-talls trepaléer som fyller et helt kvartal. Gården fremstår i dag som et flott aktivitetssenter, tilgjengelig for alle.

Det er stor aktivitet i Hornemannsgården. Her finner du Café Hornemann, frisør, kurs, reiseformidling, juridisk rådgiving, fotpleie og hørselsrådgiving i tillegg til en rekke andre arrangement.

Siden 1976 har Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), med støtte fra Trondheim kommune, drevet eldresenter i Hornemannsgården. Gården ble fredet i 1984. PFO har i dag rundt 90 tilsluttede pensjonistforeninger i Trondheim.

Eldrerådet vedtok våren 1994 å sende en henvendelse til Formannskapet med forslag om at gården skulle gjøres om og bli de eldres hus. Formannskapet syntes dette var en god tanke. Trondheim kommune har bevilget millioner av kroner til omfattende restaureringsarbeider av Hornemannsgården.

– Gitt som honørgave

Hornemannsgården ble gitt til Trondheim bys eldre som en ”Honnørgave” i forbindelse med tusenårsjubileet i 1997.
Gården fremstår nå som et flott eldresenter midt i Trondheim, tilgjengelig for alle.
Besøket og aktivitetene har økt enormt, og gården er årlig vertskap for rundt 1400 kurs, møter og arrangementer.

Nå er det spenning i hva som skjer med Hornemannsgården. Driften kan bli lagt ut på anbud og nye drivere kommer inn.

Dette er rett og slett meningsløst. Huset drives godt med en meget god driver og kommunen må holde fingrene vekk og fortsette dagens driftskonsept.