Nå er anbudet for Hornemannsgården ferdig og Hospitalet fikk kontrakten.

Jeg er overrasket over at man ikke kjører saken i bystyret men kun tok den i formannskapet. Formannskapet gikk heller ikke inn i realitetene med fikk kun saken til orientering. Dette er en utrolig merkelig saksgang og forundrer ikke bare meg som bystyrepolitiker men de fleste som er interessert i Hornemannsgården sin fremtid.

Frykter for stedets sjel

Det er viktig at dagens leietakere kan få fortsette slik at man slipper å miste viktig tilbud. Hornemannsgården har sjel og den sjelen bør fortsette uansett hvem som nå skal drifte huset. Hornemannsgården er et av byens store 1700-talls trepaléer som fyller et helt kvartal. Gården fremstår i dag som et flott aktivitetssenter, tilgjengelig for alle.
Det er stor aktivitet i Hornemannsgården. Her finner du Café Hornemann, frisør, kurs, reiseformidling, juridisk rådgiving, fotpleie og hørselsrådgiving i tillegg til en rekke andre arrangement. Siden 1976 har Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), med støtte fra Trondheim kommune, drevet eldresenter i Hornemannsgården.
Dette er hele 43 års drift og kastes ut av lokalene på såkalt begrenset anbudskonkurranse.
Gården ble fredet i 1984. PFO har i dag rundt 90 tilsluttede pensjonistforeninger i Trondheim.

Eldrerådet vedtok våren 1994 å sende en henvendelse til Formannskapet med forslag om at gården skulle gjøres om og bli de eldres hus. Formannskapet syntes dette var en god tanke. Trondheim kommune har bevilget millioner av kroner til omfattende restaureringsarbeider av Hornemannsgården.

Gitt som gave til de eldre

Hornemannsgården ble gitt til Trondheim bys eldre som en ”Honnørgave” i forbindelse med tusenårsjubileet i 1997.
Gården fremstår nå som et flott eldresenter midt i Trondheim, tilgjengelig for alle. Besøket og aktivitetene har økt enormt, og gården er årlig vertskap for rundt 1400 kurs, møter og arrangementer. Nå er det spenning i hva som skjer med Hornemannsgården. Er det forsvarlig saksgang det som er gjort og vet byens politikere hva som kommer til å skje med dagens tilbud?

Har man sikret at Honnørgaven fra 1997 overlever eller blir det redusert til et hus som kun et begrenset antall personer bruker? Spørsmålene er mange, men jeg forlanger at bystyret får saken til behandling slik at man kan stå til ansvar for Hornemannsgården sin fremtid. Man kan ikke om noen år legge skylden bare på Rådmannen hvis det går dårlig. Det er lov å snakke sammen før man konkluderer og ikke minst skal saksgangen være forsvarlig.