Frp: – Storhallen er en seier for breddeidretten. – Tullprat, sier breddeidretten.

Debatt: Representanter fra breddeidretten reagerer kraftig på innlegget som ble publisert i trondheim24 i går.

– Storhallen er en seier for breddeidretten, hevdet Mats Ramo, leder for FrP Trondheim i et innlegg i trondheim24 i går.

– Ramo aner ikke hva han snakker om, sier Åsmund Sjøberg, daglig leder av Midt-Norge bandyregion, til trondheim24.

LES INNLEGGET: Storhallen er en seier for breddeidretten

Sjøberg påpeker at innlegget er fullt av faktafeil som avslører at Frp-politikeren ikke vet hva som foregår i Trondheim spektrum: 

– Ramo skyver breddeidretten foran seg for å få til et anlegg som vil legge til rette for store arrangementer for eliten. Anlegget vil ikke bedre forholdene for barn og unge som driver med breddeidretter på ulike nivå, sier Sjøberg.

Han stusser også på at en politiker som holder breddeargumentet så høyt, ikke vet hva den nest største idretten heter, og viser til at innebandy, med sine 2000 utøvere i byen, ikke er nevnt med et ord.

– Ramo skriver i innlegget sitt at både håndball, basket, futsal og landhockey har hatt stor nytte av hallflatene. Landhockey er en utendørsidrett som aldri har vært utøvd i Spektrum, de trener utendørs på kunstgressflater, fastslår Sjøberg.

Han mener at Ramo avslører at han vet lite om hva slags aktivitet som faktisk foregår i Spektrum.

– Ramo uttaler seg på sviktende grunnlag når han hevder at en utbygging er en seier for breddeidretten. En seier for breddeidretten og barn og unge ville det vært dersom hallflatene ble bygget i deler av byen hvor folk faktisk bor.

Også når det gjelder forholdene for basketball tar Ramo feil, mener Sjøberg:

– Ingen av hallflatene i Spektrum er tilrettelagt for basketball. Faktum er at Spektrum aldri har vært interessert i å tilrettelegge for basket, så det er mange år siden basket hadde halltid i anlegget. Videre har futsal svært begrenset med tid i anlegget.

– Det virker rett og slett ikke som om Ramo vet hva han snakker om, sier Sjøberg.

Åsmund Sjøberg er daglig leder i Midt-Norge innebandyregion.

Ifølge både Sjøberg er problemet at det ikke finnes mange nok hallflater til å huse dem i lokalmiljøet sitt.

Hadde det vært opp til hans forbund skulle politikerne prioritert på en annen måte:

–Flere idrettshaller ute i bydelene skulle vært bygd ut først, og så kunne det kommet en slik storhall som dette senere. Det ville vært riktig rekkefølge, dersom man ville satse på breddeidretten, sier Sjøberg.

Langt fra sannheten

– At storhallen er en seier for breddeidretten, er langt fra sannheten, sier Håkon Haaheim, utreder for Øya Velforening.

Han viser til at barne- og breddeidretten får minimal økning i antall leietimer per år.

– Det er dokumentert at Trondheim kommune avtalte å leie inn 13.000 timer til idretten i 2009-10 sesongen til en pris av 14,3 millioner kroner. I 2015 betalte kommunen nær 14,7 millioner for 12.500 timer.

– Det er besluttet at kommunen skal øke betalingen med 13 millioner til nær 30 millioner i året etter at monsterhallen står ferdig. Men, for 30 millioner får barne- og breddeidretten knapt mer enn de 13.000 timene, som kommunen betalte 14,3 millioner for i 2010.

– Her dobles prisen uten at idretten får noe igjen og det selges som en stor seier for idretten. Det kalles å stjele fra barn. I tillegg kommer det kostnader i 100 millioners klassen som følge av rekkefølgekravene gitt som forutsetning for utbygging, sier Haaheim. 

– Jeg er usikker hva som er verst med Trondheim FrPs debattinnlegg; at de går på tvers av eget partis politikk med nøysom bruk av offentlige midler eller at de ikke har skjønt hva som er i ferd med å bli presset gjennom. Eller er det entreprenørforeningen for bygg- og anlegg som legger premissene for FrPs politikk i Trondheim? spør Haaheim.