PS. Publiseringen av dette innlegget ble innklaget av rådmann Morten Wolden til Pressens faglige utvalg som ga Trondheim24 kritikk for at tittelen ikke hadde tilstrekkelig dekning i teksten. Ifølge Presseforbundet brukes begrepet  kritikk «i de tilfeller der PFU anser overtrampet som litt mindre alvorlig enn i fellelser der utvalget konkluderer med «brudd på god presseskikk» Kritikk er forenklet sagt en «mildere form for brudd». Tittelen er derfor i ettertid endret. 

Les PFUs uttalelse her

Erlend Moen er rådgiver i Trondheim kommune og har nå søkt den nye jobben som kommunalsjef for skole i Trondheim.

I sin omtale av søkerne til jobben trykker Adresseavisen et stort bilde av Moen og omtaler han som «mobbegeneral». Samtidig har Adresseavisen siden mars i år visst at Erlend Moen er politianmeldt for ikke å gripe inn overfor en lærer som gjennom mange år har mobbet barn på en barneskole i Trondheim. Adressa brukte nærmere seks måneder på å bestemme seg for at de ikke ville skrive om saken, først i september slo leder av Samfunnsavdelingen, Stian Wallum, fast at de ikke ville skrive om saken, bl.a siden den «skjedde for en tid tilbake». (!)

LES MER: «Vår barn sier han ser djevelen når han møter læreren på gata

Jeg varslet Erlend Moen om lovbrudd både i en barnehage og en barneskole første gang allerede høsten 2013. Jeg brukte flere år på å prøve å få Moen til å gripe inn overfor denne læreren som mobbet og plaget barn. Men Moen grep ikke inn. Han skjøv ansvaret fra seg og påsto at det ikke var «naturlig for han som rådgiver i rådmannens fagstab å gripe inn».

Jeg varslet Erlend Moen om lovbrudd både i en barnehage og en barneskole første gang allerede høsten 2013. Jeg brukte flere år på å prøve å få Moen til å gripe inn overfor denne læreren som mobbet og plaget barn. Men Moen grep ikke inn.

Til slutt innrømmet Trondheim kommune at jeg hadde rett i mine klager mot denne læreren og lovet at det nå skulle sette inn alvorlige tiltak: «læreren skal ikke lenger være alene med barna i klassen» – det var deres tiltak!

LES MER: Rådmannen beklager lærerens oppførsel

Det er surrealistisk å høre slikt, men dessverre er dette virkeligheten i oppvekstsektoren i Trondheim kommune. «Mobbegeneral» Erlend Moen har tydeligvis en helt annen standard for seg selv når det gjelder å gripe inn overfor mobbing, enn de han lister opp i sin bok «Slik stopper vi mobbing».

Det er lovbrudd å ikke gripe inn overfor mobbing. Til slutt måtte jeg gå til politiet og anmelde både læreren og Erlend Moen. Da anmeldelsen ble kjent gikk det kun noen få dager før læreren var tatt ut av undervisningen, etter at vedkommende hadde fått herje på denne skolen i nærmere tjue år. Men Moen er fremdeles «mobbegeneral» i Trondheim kommune, ifølge Adresseavisen, for det er den eneste historien om han som kommer på trykk.

Da anmeldelsen ble kjent gikk det kun noen få dager før læreren var tatt ut av undervisningen, etter at vedkommende hadde fått herje på denne skolen i nærmere tjue år.

Ordfører Rita Ottervik påsto overfor meg at kommunen har fulgt loven og kommunens rutiner i saken med denne mobbelæreren. Disse uttalelsene sjokkerte meg, for de er ikke sanne.

Kommunen har tvert imot brutt loven, så fra hvem hadde ordføreren fått sin informasjon fra? Hun vil ikke svare på det. Jeg hadde et møte med rådmann Morten Wolden for kort tid siden og han understreket at det i hvert fall ikke var han som var ordførerens kilde. Jeg regner med at ordfører Ottervik har sin informasjon fra Erlend Moen.

Rådmann Wolden lovet at han nå skulle granske mine klager på Erlend Moen og en oppvekstsektor som alt for ofte beskytter egne ansatte, fremfor å gripe inn overfor lovbrudd foretatt av ansatte mot barn. Adressa syns øyensynlig ingenting av dette er verdt å skrive om, men vi risikerer faktisk nå å få Erlend Moen inn i en ny og viktig stilling i Trondheim Kommune.

Jeg håper at du, sjefredaktør Tor Olav Mørseth, nå sier til dine journalister at de bør rette et kritisk søkelys på hvordan Trondheim kommune forvalter sitt ansvar overfor våre barn. Journalistene dine bør begynne å tørre å skrive om lærere som mobber barn og om hvordan kommunen følger opp lovbrudd foretatt av egne ansatte. Jeg håper at de også skriver om han dere i Adressa har utropt til «mobbegeneral», Erlend Moen, med et kritisk blikk.

Det største problemet i kampen mot mobbing er voksne som vet og later som de bryr seg, men som ikke griper inn. Denne feigheten og dobbeltmoralen kan ikke en så viktig aktør som Adresseavisen tillate seg og jeg håper den tiden er forbi, eller hva sier du, sjefredaktør Tor Olav Mørseth ?

PS. Erlend Moen har fått oversendt innlegget med forespørsel om å kommentere det, men har ikke besvart gjentatte henvendelser fra trondheim24. Sjefredaktør i Adresseavisen Tor Olav Mørseth opplyser til trondheim24 at han «ikke har behov for å gi et tilsvar nå, men at han tar kontakt dersom dette skulle endre seg.

Rådmann Morten Wolden svarer på innlegget fra Lars O. Skjønberg

Vi er godt kjent med Skjønbergs ytringer, ettersom han i flere måneder har gitt sine synspunkter til kjenne i sosiale medier, skriver rådmann Morten Wolden i dette tilsvaret. 

Vi har også registrert innlegget i trondheim.24.no, der tittelen i beste fall kan beskrives som tendensiøs og udokumentert. Jeg har selv hatt møte med Skjønberg for å skaffe meg best mulig innsikt i det han oppfatter som problem i saken.

Trondheim kommune har brukt store ressurser på å etterprøve hans påstander, uten at kommunen så langt har funnet noe som tilnærmelsesvis verifiserer påstandene.

Trondheim kommune har brukt store ressurser på å etterprøve hans påstander, uten at kommunen så langt har funnet noe som tilnærmelsesvis verifiserer påstandene.  Det er verdt å ta med i betraktningen at Skjønberg selv ikke kan påberope seg å være part i saken, og at vi ikke kan se at han har fått noe mandat for å representere noen i denne saken. Det er heller ikke vanlig at ansatte i Trondheim kommune uttaler seg om systemkritikk mot kommunen. Det er et lederansvar. Dersom ansatte blir utsatt for direkte personangrep i media blir det opp til den enkelte om de vil svare på det eller ikke.

Vi har tilstrebet å svare på Skjønbergs spørsmål og gjentatte henvendelser til kommunen i henhold til god forvaltningsskikk. Den siste henvendelsen til ordfører og rådmann kom i forrige uke.

Jeg vil for øvrig oppfordre brukere og foresatte/pårørende som mener at de er utsatt for urett og/eller dårlig behandling om å ta kontakt med kommunen. Denne type saker/spørsmål tar vi alvorlig, og vil bli fulgt opp fra Trondheim kommunes side.

Det kan skje feil i alle organisasjoner, og det er rådmannens ansvar å ha et system som både fanger opp feil, og som kan håndtere feilene og gjenopprette situasjonen.»