Gutt (9) med cerebral parese trakassert av voksne da han falt i skisporet

Debatt: Si ifra!, oppfordrer Gyrid Prytz Slettemoen, regionrådgiver i Redd Barna Region Midt i dette innlegget

Gyrid Prytz Slettemoen, regionrådgiver i Redd Barna Region Midt.

En gutt på ni år med cerebral parese blir trakassert i skisporet da han faller i løypa. Klassen til en femten år gammel gutt skal på badetur, fordi han bruker rullestol mener skolen det er bedre at han drar og mater ender med assistenten sin.

Dette er virkeligheten til barn og unge i Norge som blir ekskludert fra fellesskapet. Gutten i løypa er glad i å gå på lange skiturer, til tross for sine fysiske begrensninger. Han opplever at voksne slenger stygge bemerkninger eller ler av ham, at de tråkker over skiene hans og presser seg forbi. Gutten som ikke fikk dra på badetur med klassen sin elsker å bade, og ville fint klart å være med sammen med en assistent. Dette er historier om fordommer og diskriminering som hindrer barn i å delta.

Har snakket med barn

Redd Barna har snakket med barn og unge som forteller om barrierer for deltagelse. Barn og unge kommer seg ikke på turn på grunn av manglende kollektivtilbud. Aktiviteter er ikke tilrettelagt for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Kontingenten er for høy, eller utstyr, turer og treningsleirer koster for mye. Barn og unge som er nye i Norge, får ofte ikke informasjon på et språk de eller foreldrene forstår. Mange barn og unge har ikke noe sted å være på fritiden.

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid! Både barn og voksne forteller Redd Barna at de ikke vet at lek og fritid er en rettighet. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert slår fast at alle barn og unge har rett til å delta på en fritidsaktivitet. På fritidsarenaen treffer barn venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner.

Barn trenger voksne stemmer

Barrierer finnes i ethvert lokalsamfunn. For å skape endring, må vi vite hvor skoen trykker. Dette vet dere som bor i Trondheim kommune best. Vi oppfordrer alle til å si fra til lokalpolitikerne om hvilke barrierer barn og unge møter, og hvordan vi kan skape en inkluderende fritidsarena.

Nå er det snart lokalvalg, og barn trenger at voksne stemmer frem politikere som lover å ta barns rettigheter på alvor. Vi vil ikke høre flere historier om barn og unge som blir holdt utenfor. Vi har alle et ansvar.