Kronikkforfattere: Ellen Leinonen, Oddveig Hovdenak, Katrina Ottesen Stone og Hildegunn Loraas, Norske Landskapsarkitekters Forening, Trøndelag

Det har den siste tiden vært ivrig debattert omkring utvidelsen av storhallen på Nidarø. NLA Trøndelag savner derimot en visualisering av hva Nidarø kan bli, dersom storhallen ikke beslaglegger området.

Alternativet som er presentert fra kommunens side, er boligbygging som alternativ inntjening.

I dette innlegget ser vi bort fra økonomisk inntjening og kortsiktig profitt, og fokuserer på det vi mener er den beste bruken av området.

Vi snakker om det som er mest hensiktsmessig i et byutviklingsperspektiv; det som bidrar til å skape en by vi alle ønsker å leve i, både i nåtid og i all fremtid.

Som landskapsarkitekter føler vi oss forpliktet til å synliggjøre hvilket enormt potensial Nidarø har. Med dette for øyet har vi kvessa blyantene, åpnet de grønne hjertene våre og laget en visjon for Nidarø som ny bypark.

Det er sjelden man finner sentrale arealer med tilsvarende kvaliteter. Som landskapsarkitekter synes vi det ville være synd hvis disse verdiene skulle havne i skyggen av en kjempehall. Vi synes det ville være trist om utbygging og trafikkaos skulle ødelegge kvalitetene her.

Verdien av gode og romslige grøntområder er udiskutabel. De sørger for lett tilgjengelige steder for rekreasjon, lys og luft, og fysisk aktivitet.

Parker gir pusterom i en travel by. Det er dokumentert at de bidrar positivt i forhold til livskvalitet og psykisk og fysisk helse for folk i byen.

Image with visual paralax effect
Illustrasjon: ÅF Advansia/LINK ARKITEKTUR (presentert for byutviklingskomiteen i Trondheim kommune 3.11.16).

Om det er penger å tjene på fortetting og utbygging, er det også penger å spare på at vi holder oss friske.

Nidarø-områdets størrelse og sentrale beliggenhet gir området et stort potensial. I tillegg er området velsignet med unike naturgitte kvaliteter og er i tillegg skjermet for trafikkstøy.

Stedet er omsluttet av Nidelva, som med sine naturlige elvekanter og strandsone sørger for et rikt plante- og fugleliv. På Nidarø er det rom for fuglesang, og det er rom for ekte natur, midt i byen.

LES OGSÅ: Rita Ottervik sitter med hendene i fanget og venter på at dette skal gå over. Det gjør det ikke.

Det er sjelden man finner sentrale arealer med tilsvarende kvaliteter. Som landskapsarkitekter synes vi det ville være synd hvis disse verdiene skulle havne i skyggen av en kjempehall. Vi synes det ville være trist om utbygging og trafikkaos skulle ødelegge kvalitetene her.

Om Nidarø blir park, vil det være naturlig å spille på lag med de verdiene som området allerede har.

Dersom Trondheim Spektrum erstattes av en storhall på et mer egnet sted, står vi igjen med et område med store åpne flater som kan utnyttes til å skape en mangfoldig park med en allsidig bruk.

Her kan man tenke seg alle mulige aktiviteter og all slags form for lek og rekreasjon. En uhøytidelig park med god plass for rekreasjon og uorganisert aktivitet, og med større grad av naturpreg enn tradisjonelle parker.

Det vil være selvsagt å bevare natur og strandsone mot Nidelva som en ramme rundt parken. Tilrettelagte vinteraktiviteter som skøyting og annen islek med stemningsfull belysning kan bidra til utvidet besøkstid.

Nidarø kan bli den store, sentrumsnære parken som byen mangler, og vil kunne gi den romsligheten og allsidigheten som savnes i mindre anlegg.

Det finnes flere vellykkede eksempler på store, sentrale arealer som er blitt gitt til innbyggerne og utviklet til folkeparker. I Berlin er flere slike områder blitt transformert til flotte parker.

Slike prosjekter blir gjerne omtalt svært positivt i etterkant, og blir gjerne turistattraksjoner. Når folket engasjerer seg, slik de gjør i Nidarøsaken, genererer det eierskap og stolthet, og stedet blir gjerne mye brukt.

NLA Trøndelag vil med dette frembringe et klart budskap: La Nidarø bli et romslig, grønt pusterom i en stadig mer fortettet by, la stedet bli en attraksjon for byens innbyggere, studenter og besøkende til byen.

La Nidarø være frodig og opplevelsesrik. La folk vasse i vannkanten midt i byen, uten å snike seg rundt i den mørke skyggen av en kjempehall.

Med fare for nedbygging av åpne rom gjennom utviklingen av byen, er det på sin plass å sikre nye parkarealer for fremtidens Trondheim.

Våre felles friområder er svært verdifulle for byen. Vi bør ta vare på dem og utvikle dem.