– Bydrift er flink til å fjerne is i sykkelfelt, mens man glemmer fortau

Debatt: Naboer til dette fortauet er Staten, fylket og Trondheim kommune. - For en skam, raser Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre, i dette innlegget.

Dette bildet er fra Bispegata 27 februar hvor fotgjengerne må gå i sykkelbanen. Bildet er tatt av undertegnede. Dette er hele veien fra Rådhuset til Statens hus. Naboer til dette fortauet er Staten, fylket og Trondheim kommune.

Ingen strør på denne strekningen men Bydrift koster sykkelbanen  med stort engasjement.

Det snakkes om å gi bøter for de grunneierne som ikke strør.

Gjelder det bare private og ikke det offentlige?

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre.