Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken og Campusprosjektet til NTNU jobber aktivt videre, på hver sin måte. Og det er helt nødvendig å fortsette folkeaksjonen. Så vidt vi vet arbeider Campusprosjektet og kanskje også rådmannen i Trondheim med planer om å bygge i Høyskoleparken. Det virker som de ikke har skjønt at politikerne i Trondheim i flere vedtak har sagt at Høyskoleparken IKKE er en byggetomt.

Nye utbyggingsprinsipper

Det kan se ut som om både Campusprosjektet og Trondheim kommune lager nye planer uten å ta hensyn til politiske vedtak eller «folkets røst». I juni kunne vi se at Campusprosjektet bruker våre skattepenger på arkitekter som får i oppgave å tegne bygg i Hestehagelunden, helt sør i Vestskråningen. En ødeleggende utbygging for opplevelsen av parken, og for de kvalitetene og parkaktivitetene som ikke kan erstattes andre steder.

Image with visual paralax effect

Folkeaksjonen har fått høre at allerede i september skal politikerne ta stilling til nye prinsipper for campusutbygginga. Vi forventer da at politikerne får høre om den massive motstanden mot å bygge i parken.

Vi forventer også at en ny prinsipplan for campusutvikling må vise HELE Høyskoleparken uten bygg, med parken som et bærekraftig, urbant knutepunkt for byen og universitetet. Planen må vise HELE Høyskoleparken som et grønt effektivt nav på campus, et levende laboratorium, som både kan være samlende for folk og samtidig fordele dem mellom Gløshaugen, Elgeseter og Øya. Det vil være i tråd med NTNU sine egne kvalitetskriterier og gi høy måloppnåelse som de selv sier er viktig.

Massiv motstand

I vår ble befolkningen invitert til å si sin mening om de første formelle planene for nytt samla campus rundt Gløshaugen. Av omtrent 40 innspill ga mange sterk støtte til de politiske vedtakene om at utbygging i parken «bør unngås», og at HELE Høyskoleparken må bevares. Men ingen i Trondheim kommune som vi har hatt kontakt med, har hittil lest alle innspillene og sett svart på hvitt den overveldende motstanden mot å bygge i parken.

Image with visual paralax effect

Folkeaksjonen har nå mer enn 3600 følgere på sosiale medier, og vi nærmer oss like mange som Nidarø-aksjonen hadde på sitt mest intense. Med andre ord, det er ingen tvil om hva Trondheims befolkning mener, la parkene leve – Bevar Høyskoleparken!

Grønn lunge

Høyskoleparken er i dag en grønn lunge på campus, og HELE parken er full av studenter nå under fadderuka. Universitetets ansatte og beboere på Elgeseter bruker HELE parken daglig for å gå til og fra jobb. Mange velger faktisk å forlenge turen, fordi den grønne parken med stier, utsikt og store trær gir mer avkobling og ny energi enn gatene omkring.

Image with visual paralax effect

Når hverdagen kommer for studentene og beboerne på Elgeseter, brukes HELE parken til trening og aktivitet. Ungene på Elgeseter og Singsaker, skoler og barnehager, leker i trærne og bakkene om sommeren, og har de flotteste og tryggeste akebakker om vinteren.

Vi oppfordrer:

Folkeaksjonen ønsker at byens befolkning skal være godt orientert om en slik stor utbyggingssak, for å vite når det er mulig å si sin mening og påvirke. Fortsatt er ingen tomter bestemt. Derfor fortsetter Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken. Vi oppfordrer alle; bruk din stemme, bruk demokratiet, rop ut; Bevar HELE Høyskoleparken – det gir bare vinnere, ingen tapere!