Alle som satser fortjener en stor applaus

Debatt: I dag ønsker vi Næringslivsavisa hjertelig til lykke med fødselsdagen, og håper at nyskapningen vokser seg sterk og livskraftig.

Enhver som tør å satse på å skape noe nytt og bidra til nye arbeidsplasser fortjener en stor applaus.

Ekstra glade blir vi i NiT når næringslivets utfordringer og betydning i samfunnet får den oppmerksomhet som fortjenes. Med Næringslivsavisa får byen et supplement til Adresseavisens næringslivsdekning, Byavisa, NRK Trøndelag, vårt eget medlemsmagasin Midtpunkt, og til diverse lokale og regionale publikasjoner.

Gründere som har tatt store sjanser for å realisere sine drømmer finner vi mange av blant NiTs 1.070 medlemsbedrifter. Noen som startet med to tomme hender og en god idé, driver i dag meget lønnsomme bedrifter – ja, sågar milliardforetak.

Suksesshistoriene tåler å bli fortalt i flere kanaler, med flere vinklinger, mens alle bedriftshistoriene som ennå ikke har blitt formidlet i særlig stor grad, kanskje kan få litt drahjelp gjennom å bli kjent for et større publikum.

Å stå sammen for å fremme næringslivets felles interesser har vært Næringsforeningen i Trondheims “forretningsidé” gjennom 150 år. Vi skal samle medlemmene våre i et lønnsomt fellesskap, være en pådriver i regional næringspolitikk, og være en attraktiv møteplass.

For å lykkes med dette, er det avgjørende at myndighetene forstår hvor viktig rammebetingelsene de setter er for å få til et vitalt næringsliv.

NiT har tett og god kontakt med administrasjon og politisk ledelse i kommune og fylkeskommune, men det er for tidlig å si at vi har de mest næringsfremmende politikerne i landet, slik vi har satt oss som mål i Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen.

Et godt samspill mellom næringslivet og de kompetansetunge forsknings- og utdanningsmiljøene er også av stor betydning. Vi er derfor svært glade for at alle de store kunnskapsinstitusjonene i Trondheim er medlemmer i NiT.

Næringslivet i Trondheimsregionen gjør det bra. Vi har et bredt sammensatt næringsliv, mange nyetableringer og en unik mulighet i nærheten til kunnskapsmiljøene. Likevel ligger Sør-Trøndelag fylke under gjennomsnittet i verdiskaping per innbygger i Norge.

Det betyr at vi må jobbe enda mer målrettet for å legge til rette for økt verdiskaping i regionen. Da trenger vi enda flere lagspillere som ser verdien i å bidra både for fellesskapet og sin egen virksomhet.

En viktig oppgave for NiT er å skape forståelse for næringslivets behov for forutsigbare rammebetingelser gjennom kontinuerlig myndighetskontakt. Vi er på banen når rammebetingelsene legges, og følger opp høringer og saksforberedelser før politiske vedtak. Vårt næringspolitiske arbeid gjennom dialogen med politikerne som fordeler verdiene som næringslivet skaper, er viktig for oss alle – ikke bare medlemsbedriftene i NiT.

Sentrale bidragsytere i denne sammenheng er våre mange engasjerte fagrådsmedlemmer som jobber på dugnadsbasis for at Trondheimsregionen skal være det stedet i Norge der det er enklest å starte og drive næringsvirksomhet. Uten en sterk og klar næringsforening der bransjer, mennesker og meninger møtes, ville nok regionen vår ha sett annerledes ut.

Med Næringslivsavisa som ny medlemsbedrift i NiT, får fellesskapet med til sammen 45.000 ansatte en ny stemme som vil bli hørt.

Vi håper at Næringslivsavisa vil bidra til at flere stemmer høres fra næringslivet, og at disse vil gi en positiv klang i byen.

Gratulerer med dagen!