Den gjennomsnittlige strømprisen var 48,6 øre per kilowattime i 2018–41 prosent mer enn året før og det høyeste nivået som er registrert i statistikken, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Finn beste og billigste strømavtale i ditt område her (sponset link)

Tar man med nettleie og avgifter, var gjennomsnittsprisen på 114,9 øre per kilowattime i 2018. Det er 19 prosent høyere enn i 2017 og også det høyeste nivå som er registrert på SSBs statistikk noe gang.

Vi må tilbake til 2010 og 2011 for å finne strømpriser i nærheten av dette nivået.

– Ekstraordinært år

Det var først og fremst forhold utenfor Norge som påvirket kraftprisene i fjor, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som økte priser på gass og kull, samt en vesentlig høyere pris på CO2-kvoter i EU. Det ga økte kostnader for kraftproduksjon i Europa og påvirket de norske kraftprisene gjennom import fra og eksport til landene vi har forbindelse til.

Men 2018 var også «et ekstraordinært år», med en rekordtørr sommer som gikk rett inn i en høst med historisk mye nedbør, ifølge konstituert vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth. Det samlede kraftforbruket endte på 135,4 terrawattimer. Den økte kraftetterspørselen skyldes kaldt vær på våren, økt elektrifisering og økning i kraftkrevende industri. Spesielt uttaket av strøm til petroleumssektoren økte i fjor.

Billigst med fastpris

Aller dyrest var strømmen for husholdningene som hadde kontrakter med variabel pris. De måtte ut med gjennomsnittlig 52,6 øre kilowattimen.

Kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde en gjennomsnittspris på 47,6 øre per kilowattime. Det er denne typen kontrakter som er den vanligste strømkontrakten for husholdninger.

Den laveste strømprisen hadde de med eldre fastpriskontrakter. De slapp unna med 31,9 øre kilowattimen, eksklusive avgifter og nettleie. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en liten andel av det totale strømforbruket.

Finn beste og billigste strømavtale i ditt område her (sponset link)