ekstremværet

Skoler og barnehager stenges ikke

Kriseledelsen i Trondheim kommune har besluttet å ikke stenge skoler, barnehager eller andre kommunale enheter torsdag som følge av ekstremværet “Ingunn”.

Meteorologene oppjusterer Ingunn: Bruk formiddagen til å gjøre deg klar til stormen

Varselet for ekstremværet Ingunn er oppjustert fordi uværet vil bevege seg lenger nord enn først antatt.