NTNU ønsker å bygge i Høyskoleparken når universitetet skal samles ved Gløshaugen.  I dag er parken en populær akebakke for ungene i nabolaget, og om sommeren er den grønne lungen godt brukt som rekreasjonsområde.

– Det største problemet så langt er at NTNU ønsker byens velsignelse av prinsippet om at Høyskoleparken skal være utvidelsesområde for campus, uten at omfanget er konkretisert. Det bør være uholdbart både for byen og for NTNU. Det bør være en klar forutsetning for campusprosjektet at Høyskoleparken er en av de største verdiene bydelen og campusområdet har, sier Åm til Trondheim24.no.

Trond Åm er venstrepolitiker og medlem av byutviklingskomiteen. Han er kritisk til en eventuell utbygging i Høyskoleparken.

Han uttaler seg ikke bare som politiker og medlem av byutviklingskomiteen, men også som beboer i området.

Åm understreker at det  så langt ikke er konkretisert hvor omfattende gjenbyggingen av parken vil være, selv om det har kommet noen indikasjoner på at den vil bli stor. 

Arkitektprofessor Bendik Manum har også uttalt seg kritisk til planene og mener det er oppsiktsvekkende at NTNU vedtar utbyggingsplaner og utlyser arkitektkonkurranse direkte i strid med gjeldende parkareal:

– Det er ikke uvanlig at private utbyggere med profitt som agenda opererer på lignende måte, men av NTNU burde man vente større klokskap på byens og fellesskapet vegne. Nå oppfører NTNU seg som andre utbyggere som skal tjene penger. De spekulerer i at det går greit å få omregulert grøntareal, sier han til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)

Arkitekturprofessoren hevder videre at NTNU ikke tar ansvar for byen og at byens politikere og planleggere lar NTNU få viljen sin uten diskusjon.

Leder i byutviklingskomiteen, Ferhat Güven (Ap), har også forståelse for bekymringene til arkitekturprofessor Bendik Manum:

– I høringsuttalelsen fra Trondheim kommune om campus har vi sagt at mest mulig grøntareal må bevares. Men nå må vi se på forslagene når de kommer før vi kan si noe endelig, sier Güven til Adresseavisen.

Merete Kvidal, prosjektsjef for campusutviklingen ved NTNU ønsker ikke å kommentere saken nå:

– Vi kan ikke delta i en offentlig debatt om dette så lenge vi har  invitert til en idekonkurranse om campusutvikling, sier hun til avisen.