Slik blir nye Kjøpmannsgata

Byutvikling: Svensk vinner i arkitektkonkurransen om opprusting av Kjøpmannsgata.

Juryen har enstemmig kåret konkurranseutkastet ”Bryggepromenaden” til vinner i den åpne plan- og designkonkurransen for utforming av Kjøpmannsgata i Trondheim.

Prosjektet er forfattet av MARELD landskapsarkitekter AB og Kjellgren Kaminsky architecture AB, begge med kontor i Gøteborg.

Kåret vinner i dag

Vinnerne ble annonsert på en premieseremoni i dag på Clarion Hotell Brattøra. Det kom 28 utkast inn til konkurransen, skriver arkitektur.no

Illustrasjon fra vinnerutkastet ”Bryggepromenaden” forfattet av MARELD landskapsarkitekter AB og Kjellgren Kaminsky architecture AB, Gøteborg.

Trondheim kommune og Statens vegvesen inviterte våren 2017 til åpen internasjonal plan- og designkonkurranse om Kjøpmannsgata i Trondheim. Formålet med konkurransen var å finne et helhetsgrep som løfter og vitaliserer Kjøpmannsgata og Krigsseilerplassen. Konkurransen skal bidra til konkrete forslag til utformingen av vollen, gata, allmenningene og parkene som inngår i byrommet.

Juryen gir følgende begrunnelse:

«Forfatterens hovedmotto er ”én gate, flere plasser”. De vil gjøre Kjøpmannsgaten til en tydeligere ferdselsåre hvor gode forbindelser og nye funksjoner blir avgjørende for å trekke mennesker til området og for å få dem til å tilbringe tid der. De ønsker å skape en opplevelse som både lenker bakover i historien og inn i fremtiden. Juryen er begeistret for konkurranseutkastet. Prosjektet har et enkelt og overbevisende grep og klare strategier som er utført på en god måte. Prosjektet styrker og tydeliggjør det eksisterende grøntdraget i Kjøpmannsgata og etablerer viktige forbindelser på langs og på tvers av gateløpet. Juryen roser konkurranseutkastet for å være visjonært, fremtidsrettet og realistisk på en gang. Forslagsstiller har skrevet en god prosjektbeskrivelse og viser en god steds- og oppgaveforståelse gjennom besvarelsen. I Kjøpmannsgatas øvre plan er det foreslått en langsgående gangpromenade med integrerte benker og avsatser med tre som hovedmateriale. Denne promenaden kalles Bryggepromenaden – derav navnet til prosjektet. Bryggepromenaden på øvre plan erstatter eksisterende fortau og strekker seg sammenhengende fra Gamle Bybro i sør, gjennom hele Kjøpmannsgaten, til Krigsseilerplassen i nord. I tverrsnitt strekker Bryggepromenaden seg stedvis ut over den grønne vollen som et utkraget tredekke og danner oppholdssoner, sitteplasser og lekeelementer.»