Artikkelforfatteren er leder i miljøpakkens gågruppe. Saken ble først publisert på trondheim2030.no

Siden 2014 har Miljøpakken rustet opp viktige forbindelser som gjør det bedre å gå til skolen, butikken eller arbeidsplassen.

– I mai går SG entreprenør i gang med å oppgradere de seks traséene. Alle skal stå ferdig i år, forteller Torgeir Haugstulen gågruppa i Miljøpakken. I tillegg har Miljøpakken flere rene belysningsprosjekter som gir fotgjengerne økt trygghet.

På kartet ser du snarvegene som skal bygges i 2017. Det inkluderer belysning på Kjærlighetsstien og turvegen langs Nidelva fra Bakklandet til Elgeseter bru.

Sparer 20 minutter

Grusvegen fra Saupstadringen ned til Bjørndalen er en av de viktigste snarvegene Miljøpakken ruster opp i år. Denne skal få bedre dekke og belysning og fundamenteres slik at den kan brøytes. Dermed kan folk gå trygt også vinters tid.

Sponset sak fra Trondhjems Turnforening:

– Turn gjør deg sterk i kroppen og glad i hodet

– Dette er en snarveg som gjør gåturen fra Saupstadringen til Tillerbyen hele 20 minutter kortere. Vi gleder oss også spesielt over at stien nedenfor Bispehaugen skole nå får et ansiktsløft, sier Haugstulen.

Stien har en fantastisk utsikt over deler av Trondheim, og er et hyggelig og raskere alternativ mellom deler av Øvre og Nedre Møllenberg. Her kommer benker for den som vil nyte panoramaet. Stien er også skoleveg for en del barn.

Image with visual paralax effect

Traséen nedenfor Bispehaugen skole er en av seks snarveger som rustes opp i år. Foto: Hans Kringstad/Miljøpakken.

Også syklister finner snarvegene. Her passerer Daniel Gimse Elstad under Dovrebanen i Bjørndalen.

– Flott at det kommer lys, sier Daniel, som sykler fra jobb på NTNU til boligen i Midteggen på Saupstad. Denne dagen har har vært oppom Tiller og handlet.

Image with visual paralax effect

Bjørndalen: Også syklister finner snarvegene. Her passerer Daniel Gimse Elstad under Dovrebanen i Bjørndalen.

– Flott at det kommer lys, sier Daniel, som sykler fra jobb på NTNU til boligen i Midteggen på Saupstad. Denne dagen har har vært oppom Tiller og handlet.

Kort om de seks snarvegene som blir bedre i år:

Bjørndalen

Svært viktig forbindelse mellom to folkerike bydeler. Knytter sammen Saupstadringen og Tillerbyen via Bjørndalen. Snarveg til lokalsentre, idrettsanlegg, Heimdal vgs og en rekke andre målpunkt.
Lengde: 320 meter.

Hva blir gjort: Får en standard slik at den kan brøytes, bedre drenering og dekke, ny belysning.

Bispehaugen skole

Byens beste utsikt, viktig tråkk rett nedenfor Bispehaugen skole.
Lengde: 165 meter.

Hva blir gjort: Lys, nytt grusdekke, sittebenker og skilting.

Moholtlia

Mye brukt snarveg mellom Moholtlia og gang- og sykkelveg ved Omkjøringsvegen (E6).
Lengde: 50 meter.

Hva blir gjort: Oppgrusing, nye gjerder, rekkverk (er svært bratt), skilting.

Fra Balders veg til Moholtlia

Populær «shortcut» mellom større boligområder, til/fra jobb og NTNU Dragvoll.
Lengde: 75 meter.

Hva blir gjort: Oppgrusing og skilting.

Stavset

Snarveg til skole og lokalsenter på Stavset.
Lengde: To små stitråkk på henholdsvis 20 og 35 meter.

Hva blir gjort: Oppgrusing, og blir litt bredere.

Solvollvegen-Bromstadekra

Snarveg til skole og buss og mellom boligområder.
Lengde: Gruset sti på 90 meter.

Hva blir gjort: Bedre og drenert dekke og rekkverk. I enden ved Solvollvegen ledes stien mellom nye stakittgjerder for å skille tydeligere mellom offentlig og privat område.
I tillegg kommer det lys på allerede gode snarveger for myke trafikanter:

Langs Nidelva – fra Bakklandet til Elgeseter bru

860 meter lang mye brukt gaLangs Nidelva – fra Bakklandet til Elgeseter brungforbindelse langs elva får belysning i løpet av året. Denne har mange ventet på. Når det mørkner igjen om kveldene skal lysene på plass.

Sponset sak fra Rosenborg Bakeri

Hos byens eldste bakeri lages brødene på ekte, originalt vis

Kjærlighetsstien

Som navnet tilsier er dette en attraktiv snarveg. Den er 400 meter lang og går mellom Belvedere trikkestasjon på nedre Byåsen og Osloveien/Marienborg. Viktig trasé til St. Olavs hospital, Elgeseter, Gløshaugen og Midtbyen. Lys kommer i løpet av året. Du sparer åtte minutter sammenlignet med å gå rundt.

Kjærlighetsstien: I løpet av året setter Miljøpakken opp lys til glede for alle som bruker denne snarvegen.

Vi går for lite

PS: Halvparten av Norges befolkning går mindre enn 500 meter i løpet av en dag, ifølge nasjonal gåstrategi. Helsedirektoratet anbefaler minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet per dag. Det tilsvarer 2-3 kilometer gåing. Det er anslått at hver kilometer du går sparer samfunnet for 52 kroner. Fysisk aktive lever lenger og bedre.