bymiljøet

MDG-Une vil stoppe alle nye motorveier, pengene skal gå til kutt i kollektivpriser og sykkelfelt

MDG vil skrote motorveiprosjekter som ikke er igangsatt.

Denne familien produserer sin egen strøm

Pål Børge Henriksen (40) var hjemme i sin tredje pappaperm da han kjente at bekymringen for miljø og klima måtte omsettes i handling.