Sønnen Hans Peter var skipper og kongelig los i Sanden. Hans sønn igjen var Sivert Hundorp With. Han førte skuter i utenriksfart i over 30 år. Han var kaptein på den russiske fregatten «Patriot» som skulle bli kjent for et kaprerdrama under Napoleonskrigen.

Skipet ble senere døpt om til “Forsøget”, og rigget som fullrigger. Sivert førte også dette skipet. Han hadde kommandoen på briggen «Admiral Tordenskjold» eid av skipsreder Hans Wensell i Trondheim. Han var skipper til 1824 da han ble havnesjef og losoldermann her i byen. Han bodde i Taraldsgaardsveita og hadde 10 barn.

I neste generasjon finner vi Sivert Regnor With. Han ble med faren til sjøs 12 år gammel og hadde allerede som 23 åring seilt lenge på de syv hav. I 1812 da kongen besøkte byen var Sivert midlertidig ansatt som løytnant i marinen og førte en sjalupp med kongen til Munkholmen. For dette fikk han en sølvmedalje.

En annen historie forteller om da hans yngste bror ramlet ned fra riggen og ble skylt over bord og forsvant i bølgene. Sivert klatret opp i riggen og hentet hans sko som var blitt hengende igjen. Lenge hang denne skoen på veggen på loskontoret i Trondheim.

Sivert ble som skipperborger i Trondhjem utskrevet til Tromsø og den første til og føre en skute hjemmehørende derfra. Han førte også Polarstjernen som var det første nordnorske skip bygd for utenriks fart. Han hadde tilsyn med byggingen av fyret på Andenes og var første fyrvokter der.

Han var den siste i Trondhjem som gikk med håret flettet i en pisk og brukte knebukser og sølvspente sko. (se tegning) Han var gift med en søster av Jørgen Lorents Wold (Voldsminde), som selv var sjømann, havnefogd og offiser.

I neste generasjon finner vi Richard Bernhard With som først grunnla Vesteraalens Dampskibsselskab. Han var gift med en datter av bestyrer Wennberg på Bakklandet. Han bodde nordafor, men tok styrmannsskolen i Trondheim, og bodde da hos Wennberg på Bakklandet.

Richard With er blant annet blitt kjent som hurtigrutens far. Dette var da bare en del av en slektskrønike som har enda flere personer, sider og spennende historier ved seg. Størsteparten av historien er knyttet til Trondhjem, selv om Richard og hans far på et tidspunkt bosatte seg nordafor.

Det startet på Bakklandet.

PS. Saken er basert på Jan Erik Slinds populære poster på gruppen Historiske Trondheim, og er laget på basis av søk i en rekke sekundærkilder, som aviser og bøker. Eventuelle feil og utelatelser står imidlertid for trondheim24s regning.