73 81 00 00
Søndre gate 16, Trondheim

Derfor har Selbu sparebank mer fornøyde kunder enn de store bankene

Selbu Sparebank vil knytte enda tettere bånd til kundene sine:

– De skal føle en trygghet i at vi bryr oss om hverdagen og bankbehovene deres, fastslår assisterende banksjef Ole Anders Hindberg, og finansiell rådgiver Arnhild Karlsen i Selbu Sparebank.

De to snakker seg fort varm i trøya når de forteller om planene framover for filialen i Trondheim.

Som første bank i Trondheim gjør de nå kundemottaket sitt i Søndre gate helt digitalt.

– Vi omorganiserer måten vi møter kundene våre på. Når de kommer inn døren til oss blir de møtt av en stor skjerm der de med svært enkle grep kan velge tjenester. Har de for eksempel avtale med en av våre ansatte, trykker de helt enkelt inn navnet på rådgiveren som får en SMS og henter kunden om noen få minutter, forklarer Hindberg.

– Dersom det er nye kunder eller andre banktjenester, så velger man fra de forskjellige alternativene på skjermen. For oss har det vært viktig å utvikle en opplevelse som er veldig intuitiv og lettfattelig, legger Karlsen til.

– Hvorfor gjør dere dette?

Hindberg og Karlsen smiler.

– Det er ganske enkelt et grep for å få frigjøre mer til den gode kundesamtalen. Vi skal ligge i forkant av utviklingen av bankmarkedet. Relativt sett så er vi kanskje en liten bank, men det gjør oss samtidig særdeles dynamisk og omstillingsdyktig, understreker de to.

Fornøyde kunder

Og helt ferske tall fra en undersøkelse gjennomført av Kantar TNS tidligere i år, viser at kundene til Selbu Sparebank er langt mer fornøyd med banken sin enn større aktører som for eksempel DNB og Sparebank1.

Hele 88 prosent oppgir at de er meget tilfreds med banktilbudet.

– Hvorfor er det slik?

– Det er nok sammensatt, men en forklaring er nok at kundene føler at de blir sett hos oss. Ivaretatt på en annen måte enn hos bankkjempene. Da er vi tilbake til det med trygghet igjen, mener Hindberg.

Karlsen trekker i tillegg fram Selbu Sparebanks fokus på helhetlig økonomisk rådgiving.

– Den økonomiske hverdagen til mange privat- og bedriftskunder er kompleks og vanskelig å navigere i. For oss er det viktig å sette oss ned med kundene og få oversikt over det totale bildet. Ha tid til dem, legger hun til.

– Selbu Sparebank var den aller første filialbanken som etablerte seg i Trondheim i 1997.  Kompetansen og kunnskapen vi har opparbeidet oss i markedet de siste 20 årene er helt unik, påpeker Hindberg.

Del oss gjerne på sosiale medier

Ta kontakt med oss:

Selbu Sparebank
Søndre gate 16, Trondheim
Telefon: 73 81 00 00

Nettside
E-post
Sosiale medier: Facebook - Instagram