Sjefene krever å få overvåke jobbmobilen

Anbefalt fra arkivet: 30 prosent av norske mellomledere tør ikke rapportere om kritikkverdige forhold, viser nye tall fra Norsk Ledelsesbarometer.

– Bedrifter belønner lydighet, noe som går ut over viljen til å si fra når noe er galt, advarer Tor Hæhre i Lederne og NITO-president Trond Markussen.

Ifølge nye tall fra Norsk Ledelsesbarometer, som De Facto lager på oppdrag fra Lederne, opplever nesten halvparten av de spurte at norsk arbeidsliv er i ferd med å bli mer autoritært. Bedriftene kartlegger og overvåker, og har strenge kontrollsystemer som blant annet fører til at 30 prosent ikke tør å si fra om kritikkverdige, herunder sikkerhetskritiske forhold.

– Tendensene vi ser i store deler av det norske arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor, begynner å minne om det orwellianske overvåkningssamfunnet. Du skal være ukritisk lydig mot virksomheten, det vil si tankene og ideene som kommer fra toppledelse og styre. Er du ikke det får det konsekvenser for din karakter på ulike parametre som er definert av ledelsen, og det får igjen konsekvenser for lønn og karriere, sier nestleder av organisasjonen Lederne, Tor Hæhre.

Han mener dette truer hele den norske samfunnsmodellen, med høy grad av tillit mellom de ulike samfunnsleddene.

– Og da blir spørsmålet: Ønsker vi et slik samfunn? Om svaret er nei, må en stor del av norske virksomheter og politikere snart våkne før utviklingen har gått for langt, advarer Hæhre.

Advarer mot ja-kultur 
NITO-president Trond Markussen sier også ingeniørene merker at et mer globalisert arbeidsliv påvirker deres arbeidshverdag.

– Utenlandske eiere har mer behov for styring, sikring og kontroll. De kan for eksempel kreve å få overvåke din jobbtelefon fordi du har tilgang til hemmelig informasjon. Vi kjenner også til detaljerte arbeidskontrakter som sier at den ansatte må holde seg fast i rekkverk på vei til kantina for å unngå at de skader seg, sier Markussen.

Konsekvensen av dette er ansatte som blir så redde for å gjøre feil at de lar være å gjøre noe som helst før det er godkjent. Dette gjør bedriftene mer sårbare og mindre konkurransedyktige, mener han.

– Vi vet at det er tendenser til «ja-kultur» i flere store, norske konserner, der det å si fra om noe negativt kan virke karrierehemmende. I verste fall kan dette gå ut over sikkerheten og føre til ulykker.