Dette er den eneste formen for sparing som faktisk lønner seg

Anbefalt fra arkivet: – Akkurat nå er Boligsparing for Unge (BSU) omtrent den eneste formen for banksparing som lønner seg. Husk å betale inn før nyttår, er rådet fra Storebrands forbrukerøkonom.

Det nærmer seg siste sjanse for å fylle opp BSU-kontoen og sikre maksimalt skattefradrag for 2014.

– For dem som sparer til bolig, er BSU banksparing et kinderegg. Du tar ingen risiko og får 20 prosent skattefradrag – i tillegg til god innskuddsrente fra første krone, sier Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand.

For de fleste andre er langsiktig banksparing nå en lite lukrativ spareform, fordi rentene er så lave. Den årlige skatten på rentene kombinert med en høyere prisvekst gjør at penger plassert på en vanlig høyrentekonto aktisk blir mindre verdt. Betaler du formuesskatt, ser regnestykket enda dårligere ut.

– Unge i dag er heldige på den måten at de kan spare i det eneste bankproduktet som sikrer kjøpekraft på sikt. Andre må spare i i aksje- eller kombinasjonsfond for å kunne forvente at pengene vokser i reell verdi, sier Storebrands forbrukerøkonom.

– Det er viktig å se egen sparing i sammenheng med prisvekst. Hvis varene rundt oss blir dyrere, får vi ikke like mye for en hundrelapp som tidligere. Denne sammenhengen vil vi bli mer oppmerksomme på i 2015, hvor en svakere krone gir dyrere importerte varer, påpeker Picard.

Taper på å vente til desember
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mange venter til slutten av året med å fylle opp BSU-kontoen.

– Noe av det fine med BSU er at du får en merkbart bedre rente enn på annen banksparing. Men fyller du opp kontoen maksimalt i desember i stedet for ved årets begynnelse, går du glipp av ca 1 000 kroner i renteinntekter før skatt, sier Picard.

Hennes råd er å ha et fast trekk til BSU hver måned for å sikre at du slipper økonomiske skippertak og får glede av den gode renta.

Fakta om BSU:

BSU gir skattefradrag til og med det året du fyller 33 år.
Du kan spare inntil 25 000 kroner hvert år – totalt 200 000 kroner. Skattefradraget er 20 % av sparebeløpet, det vil si at du sparer inntil 5 000 kroner i skatt hvert år.
Du kan bare ha én BSU-konto, men du kan bytte bank, om du ønsker.
BSU-pengene skal brukes til boligformål, enten kjøp av bolig eller nedbetaling av lån på bolig kjøpt etter at du opprettet BSU-kontoen.
Merk at du bare får glede av skattefradraget hvis du har skattbar inntekt.