– Familien har ikke en god dag. De skulle ha kommet til Trondheim i kveld, men ett av familiemedlemmene er ikke i stand til å reise, sier domprost Ragnhild Jepsen i Nidaros bispedømme til NTB.

Hun har engasjert seg i familiens støttegruppe og holdt selv appell under støttemarkeringen i Tordenskioldparken i Trondheim onsdag kveld.

Ifølge domprost Ragnhild Jepsen handler den om flere ting. Støttegruppen ønsker at Abbasi-familien blir innvilget opphold i Norge, men også at det reises en diskusjon om hvordan norsk asylpolitikk behandler barn.

– Byen har vist omsorg for en familie, men det byen også gjør, er å si ifra om hva slags verdier vi vil omgi oss med, sa Jepsen.

– Nå ønsker jeg meg en bølge av tillit. Tillit til at politikerne fatter vedtak som også er i tråd med menneskerettighetene.

Image with visual paralax effect

Anslagsvis 2.000 fremmøtte

Støttemarkeringen for Abbasi-familien trakk mange til Tordenskioldparken ved Vår Frue kirke. Ifølge operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i politiet i Trøndelag gikk støttemarkeringen rolig for seg.

Politiet sier til NTB det er vanskelig å anslå hvor mange som deltok, men innsatsleder på stedet forteller at opp mot 2.000 personer er et rimelig antall.

Åge Aleksandersen var en av dem som bidro med musikalsk innslag. Fra scenen sa han at han skammet seg over hvordan familien hadde blitt behandlet.

Image with visual paralax effect

Stortingsrepresentant og SV-politiker Lars Haltbrekken holdt også appell under støttemarkeringen. Han har engasjert seg i saken, og møtte tirsdag den eldste av de tre søsknene på Ahus utenfor Oslo. Til de fremmøtte fortalte han at familien er overveldet over støtten de har opplevd de siste dagene.

– Nå er det vår jobb å sørge for at de blir her i Norge for godt, sa Haltbrekken.

Også i Oslo ble det arrangert støttemarkering for Abbasi-familien onsdag kveld.

Håper søsknene reiser hjem torsdag

– Søsknene er samlet i Oslo, men overlatt til seg selv, sier Jepsen, som forteller at hennes mann har dratt til hovedstaden for å være sammen med barna.

– Forhåpentligvis får han følge med dem hjem i morgen. Men dette vurderes fra dag til dag.

Image with visual paralax effect

De tre Abbasi-søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) ble nektet innreise til Afghanistan mandag, og sendt tilbake fra Istanbul tirsdag. På kvelden ble de gjenforent med moren som er innlagt på Akershus universitetssykehus.

Ragnhild Jepsen opplyser til NTB at morens helsetilstand er forbedret, men at de ikke vet hva som vil skje videre.

Til NRK sier to av søsknene, Taibeh og Yasin, at de siste dagene har gjort søskenflokken slitne. De ber nå om ro.

– Det er et mareritt som jeg fortsatt ikke klarer å våkne fra, sier Taibeh Abbasi til NRK.

Vil be UNE se på saken

Det er uvisst hva som vil skje med Abbasi-familien fremover, men advokat Erik Vatne forteller at familien vurderer å få Utlendingsnemnda til å se på saken deres på nytt ved å inngi en såkalt omgjøringsbegjæring.

– Per i dag har ikke familien oppholdstillatelse i Norge. Hvis situasjonen skal endre seg, er å inngi en omgjøringsbegjæring det mest formålstjenlige. Da vil hele saken bli vurdert på nytt fra myndighetenes side, sier Erik Vatne til NTB.

Image with visual paralax effect

Han jobber også med å samle informasjon om årsaken til at familien ikke slapp inn i Afghanistan.

Til NRK onsdag uttalte Afghanistans ambassadør til Norge, Shukria Barakzai, at barna ble nektet tatt imot fordi de kom uten moren.

Familien flyktet til Norge i 2012 og fikk midlertidig oppholdstillatelse, primært fordi de ikke visste hvor faren befant seg. Tillatelsen ble tilbakekalt av Utlendingsnemnda i 2014 etter at faren dukket opp. Siden har familien fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse, og asylsaken vært prøvd for retten i flere runder.

Image with visual paralax effect