Abbasi-advokaten: Helsa er så dårlig at det uansett gir rett til opphold på humanitært grunnlag

Abassi-saken: Abbasi-familiens advokat Erik Vatne leverer fredag inn en omgjøringsbegjæring.

Omgjøringsbegjæringen som blir sendt til Utlendingsnemnda (UNE) fredag, har vært planlagt i noe tid.

Advokaten mener det foreligger et beskyttelsesbehov som oppfyller kravene til asyl, og at den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er dårlig nok til å få stanset utsendelsen.

– Vi anser også at familiens helsesituasjon er så dårlig at uansett hvordan de vurderer beskyttelsesbehovet, må det gis opphold på humanitært grunnlag, sier Vatne til NTB.

– Vi forventer nå at den nye omgjøringsbegjæringen gis en reell behandling slik at de faktisk går inn i saken på en annen måte enn de gjorde sist. Vi mener det har tilkommet såpass mye ny informasjon, blant annet reaksjonen som uttransporteringen utløste hos mor som er et sentralt moment, og det faktum at Afghanistan ikke slapp dem inn. Det gjør at UNE må se grundig på saken.

Vil ta tid

UNE har vedtatt at Abbasi-familien skal sendes ut av landet etter at de ga avslag på den forrige omgjøringsbegjæringen som ble sendt samme dag som familien ble uttransportert. Ifølge advokaten brukte UNE da 30 minutter på å behandle og avslå saken.

Nå forventer han at saken vil ta litt tid. Denne tiden vil brukes til å ettergå uttransporteringen og helsepersonellets opptreden

– Det kan bli aktuelt med en klage både til Rådet for legeetikk og fylkeslegen. Det er for tidlig å ta stilling til om vilkår for erstatning vil være oppfylt, men også dette vil vi se på etter hvert, sier Vatne til NTB.

Pressekontakt Vibeke Tveit i UNE kan ikke opplyse om hvor lang tid behandlingen av begjæringen vil ta.

Ventetiden for omgjøringsanmodninger varier mer enn for klagesaker. På nettsidene til UNE oppgis forventet ventetid fra innen seks uker til flere måneder.

UNE ga medhold i 12 prosent av sakene i 2018. Dette inkluderer både omgjøringsanmodninger og klagesaker etter behandling i UDI.

Lettet, men frustrerte

Natt til lørdag 15. juni ble familien pågrepet i leiligheten sin i Trondheim og overlevert til Politiets utlendingsenhet (PU), som hadde ansvar for tvangsreturen til Afghanistan.

Av helsemessige årsaker returnerte moren i familien til Norge mandag 17. juni. Dagen etter ble også de tre søsknene fløyet tilbake til Norge.

– Det går ikke bare bra med familien, for å si det sånn. Det er fortsatt flere familiemedlemmer som har store problemer etter behandlingen de fikk under forsøket på uttransportering, sier advokaten deres.

Vatne sier at moren har vært innlagt mesteparten av tiden siden hun ble returnert til Norge. I skrivende stund er ikke moren innlagt, og hele familien befinner seg i Trondheim.

– De er lettet over å være i Norge, men det er fortsatt en veldig utfordrende situasjon på grunn av helsesituasjonen, og fordi de ikke har oppholdstillatelse. I prinsippet kan de pågripes og uttransporteres når som helst, sier Vatne.

Den afghanske familien kom til Norge som asylsøkere i 2012, men mistet oppholdstillatelsen i 2014 og har siden oppholdt seg ulovlig i Norge. Asylsaken har vært prøvd for retten i flere runder.